| Nyhed

Nyt Center for Maritim og Marin Forskning på RUC

Det tværfaglige forskningscenters fokus er at bidrage til et grønt, innovativt og bæredygtigt maritimt miljø.
Skib
Foto: Colourbox

 

I januar 2021 åbner det nye forskningscenter Center for Maritim og Marin Forskning på Roskilde Universitet.

Det tværfaglige center skal samarbejde med maritime erhverv og det maritime miljø, som ifølge en rapport udarbejdet for Søfartsstyrelsen, direkte og indirekte står for 3,4 procent af beskæftigelsen i Danmark. Forskningcentrets fokus vil være at bidrage til at sikre et grønt, bæredygtigt og innovativt maritimt miljø i Danmark. De maritime erhverv dækker blandt andet over fiskeri, transport, havne, og havvindmølleparker.

”Det er en fantastisk mulighed for forskning på Roskilde Universitet, og centrets forskning skal være med til at reducere udledningen af CO2 fra den maritime sektor og sikre et godt havmiljø. På universitetet bliver der allerede nu arbejdet med dette i flere forskningsprojekter som blandt andet det Innovationsfonden-støttede projekt RoRoGreen, som ved hjælp af algoritmer skal reducere CO2-udledning ved sejlads med skibe, som transporterer lastbiler og anhængere med gods. Jeg håber, at vi igennem det nye center får mulighed for endnu flere projekter på det maritime og marine område,” siger centerleder og lektor Line Reinhardt.

Center for Maritim og Marin Forskning er tværfagligt og trækker på flere forskningsmiljøer på tværs af Roskilde Universitet, og centeret vil desuden samarbejde med eksterne partnere fra private virksomheder og organisationer, offentlige institutioner og ngo’er. Forskningen vil blive udfoldet i både større forskningsprojekter og i problemorienterede projekter for studerende.

Centeret indgår som en del af partnerskabet Maritime Research Alliance, som samler maritime uddannelser og forskningsinitiativer på tværs af Danmarks videregående uddannelsesinstitutioner.

 

For mere information:

Se Center for Maritim og Marin Forsknings hjemmeside.