| Tæt på videnskaben

Ny videnskabelig artikel: Små ændringer kan påføre vandlopper og andre krebsdyr stor stress

Tre forskere fra Institut for Naturvidenskab og Miljø på Roskilde Universitet har – sammen med en kollega fra University of Connecticut – fået publiceret en artikel i det videnskabelige tidsskrift Frontiers in Marine Science om håndteringen af små krebsdyr som eksempelvis vandlopper.
Vandloppe - fotograf Minh T.T. Vu
Små krebsdyr som eksempelvis vandlopper bliver påvirket af selv små ændringer i det omkringliggende miljø. Fotograf: Minh T.T. Vu


Vandlopper er hovednæringskilden for stort set alle marine fiskelarver og bliver derfor brugt i fiskeproduktion som startfoder for fiskelarverne. Blandt andet fordi vandlopperne og andre lignende krebsdyr har en industriel funktion, er det vigtigt at forske i disse dyrs udvikling og betingelser.

Men der er visse udfordringer, når man arbejder med disse krebsdyr, for dyrene risikerer at blive påvirket af stress som følge af selv helt små ændringer i omgivelserne. Det påviser fire forskere, hvoraf tre af dem er fra Institut for Naturvidenskab og Miljø, i en ny artikel i det videnskabelige tidsskrift Frontiers in Marine Science. Bag artiklen ’Environmental stress responses and experimental handling artifacts of a model organism, the copepod Acartia tonsa (Dana)’ står professor Benni Winding Hansen, ph.d.-studerende Birgitte Nilsson og lektor Per Meyer Jepsen fra Institut for Naturvidenskab og Miljø samt professor Ann Bucklin fra University of Connecticut.

Artiklens hovedresultat er, at hvis man ønsker at arbejde med ustressede dyr i forbindelse med eksempelvis fysiologiske, økotoksikologiske eller andre eksperimentielle formål, så skal man være opmærksom på, at selv rutinemæssige, forsigtige fysiske manipulationer af dyrene påfører dem stor stress.

Forskerne påviser, at en helt almindelig arbejdsgang i laboratoriet, før målinger på dyrenes bliver sat i gang, aktiverer flere hundrede gener i dyrene, og det sætter organismen i alarmberedskab og påfører dem en fysiologisk ubalance, og det er ikke hensigtsmæssigt, hvis organismen allerede er stresset før et eksperiment.

Forskningen og artiklen kan fungere som en påmindelse til forskere, der beskæftiger sig med de små dyr i deres forskning.

Læs artiklen hos Frontiers in Marine Science.