| Nyhed

Ny rapport: Minoriteter er stadig underrepræsenteret i medierne

Lektor på Center for Nyhedsforskning ved Roskilde Universitet Hanne Jørndrup står bag ny rapport, der kortlægger brugen af kilder med anden etnisk baggrund i danske aviser og nyhedsudsendelser.
dark man
Undersøgelser fra Center for Nyhedsforskning viser, at andelen af kilder med anden etnisk baggrund end dansk er faldet, mens andelen af befolkningen med anden etnisk baggrund end dansk er steget. Arkivfoto, unsplash.com.


Statistisk set er minoriteter underrepræsenteret i nyhedsbilledet. Det viser den nye rapport ’Dem vi (stadig) taler om – etniske minoriteter i danske nyhedsmedier’ af lektor i journalistik Hanne Jørndrup.

Hun har analyseret artikler og nyhedsudsendelser fra syv uger først på året i 2021 og tilsvarende syv uger fra august og frem for at få et repræsentativt billede af nyhedsdækningen.

Undersøgelsen er blevet foretaget tre gange på data fra 2011, 2016 og nu 2021 - og tæller kilder i indlandsnyheder i syv aviser og to tv-stationers nyhedsudsendelser i 14 dage fordelt over året. Nyhederne kodes for antal kilder fordelt efter etnisk oprindelse og køn, samt hvilke emner og kildetyper der findes.

”Med denne tredje undersøgelse af minoritetskilder i nyhedsbilledet kan vi se udviklingen over et årti. Og der synes desværre stadig at være et konsekvent fravalg af kilder med minoritetsbaggrund, og når de endelig bruges, er det desværre oftest i historier, hvor de optræder som netop minoritetsborger, der står i modsætning til resten af majoritetsbefolkningen. De bliver stort set aldrig inddraget som kilder i historier om fx børnepasning, skoleområdet eller økonomi og skat,” siger Hanne Jørndrup. 

Rapporterne viser, at andelen af kilder med anden etnisk baggrund end dansk er faldet over de tre gange, undersøgelsen er foretaget, mens andelen af befolkningen med anden etnisk baggrund end dansk er steget.

Som noget nyt i årets undersøgelse er der også set på journalisternes etniske ophav, og her har man fundet journalister med minoritetsbaggrund bag 11 af undersøgelsens 1244 artikler – det er under 1 pct. af artiklerne.

Rapporten er lavet i samarbejde med foreningen Ansvarlig Presse og med økonomisk støtte fra Dansk Journalistforbund og Aarhus Stiftstidendes Fond.

Link til rapporten ’Dem vi (stadig) taler om – etniske minoriteter i danske nyhedsmedier’

   

  Fakta

  Om rapporten:

  • Rapporten ’Dem, vi (stadig) taler om’ er udarbejdet af lektor i journalistik Hanne Jørndrup fra Center for Nyhedsforskning ved Roskilde Universitet.
  • Hun har gennemgået 1.244 artikler eller nyhedsindslag, hvor 3.084 kilder har medvirket.
  • Danskere med anden etnisk baggrund udgør 3,5 pct. af kilderne. I 2021 har 14 pct. af Danmarks befolkning iflg. Danmarks Statistik anden etnisk baggrund.
  • Det analyserede indhold er fordelt på Jyllands-Posten, Berlingske Politiken, B.T., Ekstra Bladet, Fyens Stiftstidende, Nordjyske - samt nyhedsudsendelser fra DR og TV 2.