| Nyhed

Ny rapport giver ny viden om, hvad der bidrager til et godt arbejdsmiljø på de regionale arbejdspladser

En ny rapport sætter fokus på de regionalt ansattes psykosociale arbejdsmiljø inden for fem udvalgte fokusområder. Bag rapporten står forskere fra Roskilde Universitet, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Københavns Universitet. Rapporten lægger op til samarbejde med arbejdspladser om videre udvikling af viden med henblik på at bidrage til et godt psykosocialt arbejdsmiljø.

Forskningsrapporter
I den kommende tid vil Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Roskilde Universitet i samarbejde med arbejdspladserne udvikle og afprøve fleksible guidelines.


Forskningsprojektet ”Psykosocialt Arbejdsmiljø på Regionale Arbejdspladser” er blevet til på initiativ fra Forhandlingsfællesskabet og Danske Regioner. Formålet er at øge viden om indsatser, der har en positiv effekt på arbejdsmiljøet på de regionale arbejdspladser. Projektet har været i gang siden december 2019, og nu er projektets forskere fra Roskilde Universitet, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Københavns Universitet klar til at dele ud af viden fra projektets indledende kortlægningsfase.

Forskere fra Center for Arbejdslivsforskning ved Roskilde Universitet har bidraget til den nye rapport - blandt andet til fokusområdet omkring forandringer på de regionale arbejdspladser.

Forandringer på de regionale arbejdspladser dækker over alt fra mindre justeringer i det daglige til store hændelser som flytninger, sammenlægninger eller nye teknologier. Uanset størrelse kan forandringer påvirke det psykosociale arbejdsmiljø, fordi der på den ene eller anden måde gribes ind i den daglige gang på arbejdspladsen.

Det kan have stor betydning for medarbejderne, fortæller lektor Peter Hagedorn-Rasmussen, som er en af forskerne fra Roskilde Universitet:

”For medarbejdere kan forandringer på arbejdspladsen give følelsen af fuldstændigt kontroltab og manglende indflydelse over arbejdet. Sådan en følelse, men også forandringen i sig selv, kan påvirke hvordan man som medarbejder på en regional arbejdsplads opfatter kvaliteten af ens arbejdsopgaver,” siger han.

Positiv påvirkning af det psykosociale arbejdsmiljø

Et andet af rapportens fokusområder er introduktion af nyansatte og nyuddannede.

”En god introduktion har positiv indflydelse på medarbejdernes faglige selvtillid, viden og kompetencer. Men den kan også have betydning for arbejdspladsens mulighed for fastholde medarbejdere på længere sigt. Den gode introduktion af nyansatte og nyuddannede påvirker derfor også det generelle psykosociale arbejdsmiljø på arbejdspladsen positivt,” siger Peter Hagedorn-Rasmussen.

Forskerne fra Center for Arbejdslivsforskning fra Roskilde Universitet har indgået i arbejdet med forskningsprojektets kortlægningsfase. De har bl.a.  gennemført en række interviews og workshopper med arbejdsmiljøprofessionelle og praktikere på regionale arbejdspladser. Forskningsprojektet bygger videre på forskningsprojektet ’Ekspertrådgivning og inspiration’, som er et andet samarbejde med de regionale parter. I det projekt samarbejder bl.a. forskere fra Roskilde Universitet med regionale arbejdspladser, som ønsker at forbedre det psykiske arbejdsmiljø.

I den kommende tid vil Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Roskilde Universitet i samarbejde med arbejdspladserne udvikle og afprøve fleksible guidelines. På sigt vil de fleksible guidelines kunne bidrage til at understøtte arbejdet med det psykosociale arbejdsmiljø på de regionale arbejdspladser.

Yderligere information:

Læs mere om ’Positiv effekt for arbejdsmiljøet på de regionale arbejdspladser’ på projektets hjemmeside

Læs hele rapporten, hør podcast og find flere oplysninger om projektet på forhandlings fælleskabets hjemmeside.