| Publikation | Nyhed

Ny rapport: 58 procent af danskerne har tillid til nyhedsmedier

Danskernes tillid til nyhedsmedier toppede under covid-19-pandemien, men ligger fortsat højt sammenlignet med andre lande. Det viser en ny rapport fra Center for Nyhedsforskning ved Roskilde Universitet, som også har kigget på sociale medier, fake news og unges brug af nyhedsmedier.
Danskernes brug af nyheder i traditionelle og på sociale medier
63 procent af danskerne har tillid til de medier, de bruger.


I sidste års rapport fra Center for Nyhedsforskning nåede danskernes generelle tillid til nyhedsmedier et højdepunkt. Dette års rapport viser, at tilliden befinder sig på omtrent samme niveau med et fald på kun et procentpoint. 

Med 58 procent befinder danskernes tillid til nyhedsmedierne sig fortsat på et højt niveau sammenlignet med andre lande. Af de 46 lande der deltager i Reuters Digital News Reports analyse, topper Finland listen med 69 procent, mens Danmark indtager en fjerdeplads.

Zoomer man ind på de nyhedsmedier, som danskerne selv anvender, stiger tilliden en del. Her svarer 63 procent, at de har høj tillid til deres personlige valg af nyhedsmedier.

Samtidig er bekymringen over fake news faldet fra 2021 til 2022. I Danmark er der sket et fald fra 40 til 36 procent.

Færre finder nyheder på Facebook

Rapporten viser også, at den generelle brug af Facebook til at tilgå nyheder er aftagende. En analyse, der dækker 12 lande (herunder Danmark) og strækker sig fra 2014 til 2022 viser, at der nu er 30 procent, der bruger Facebook til at tilgå nyheder mod 36 procent i 2014. Samtidig stiger brugen af YouTube, Twitter og Instagram en smule.

Den helt unge aldersgruppe mellem 18-24 år befinder sig særligt på TikTok og Reddit. Men selvom denne gruppe er overrepræsenteret her, fungerer disse sociale medier kun i ganske begrænset grad som nyhedsmedie for de unge. Fx er det kun to procent af brugerne på TikTok, der bruger platformen til at finde nyheder.

Generelt er der færre unge nyhedsbrugere mellem 18-24 år, der har en høj interesse for nyheder. Men kigger man på de specifikke kanal- og medievaner, så er podcast de unges medie. 63 procent af de 18-24-årige har brugt podcast den seneste måned. Det gælder kun for 20 procent af personer over 45 år.

Læs mere om danskernes brug af nyhedsmedier i rapporten

Rapportens analyser er udarbejdet af Kim Schrøder, Mark Blach-Ørsten og Mads Kæmsgaard Eberholst fra Center for Nyhedsforskning ved Roskilde Universitet i samarbejde med Reuters Institute for the Study of Journalism ved Oxford Universitet.

Hvert år koordinerer Reuters Instituttet en international undersøgelse af, hvordan folk bruger nyheder på tværs af platforme i en række forskellige lande verden over. Formålet med dette er at identificere tværgående tendenser i de nationale nyhedslandskaber og finde forskelle deriblandt.