| Nyhed

Ny millionbevilling: Forsker undersøger store datamængders betydning for journalistikken

Lektor Jannie Møller Hartley fra Roskilde Universitet modtager seks millioner kroner fra VELUX FONDEN til projekt om, hvordan data transformerer journalistikken og offentligheder.
Interview Journalistik Stock photo
Forskningsprojektet bliver bygget op omkring fire empiriske studier, der både ser nærmere på, hvordan nyhedsproduktionen på danske og udenlandske medier er forandret, og hvad disse ændringer betyder for den måde, den fælles offentlighed bliver skabt på. Foto: Colourbox

 

Nyhedsredaktionerne har adgang til store mængder data – blandt andet om nyhedsbrugernes adfærd, og det er med til at ændre journalistikken. Nyhederne og journalistikken kan personaliseres, og i stigende grad styres informationsstrømme af algoritmer.

I et nyt forskningsprojekt vil lektor Jannie Møller Hartley fra Roskilde Universitet undersøge, hvordan forandringerne sker, og hvilke konsekvenser det kan have for den demokratiske samtale.

Projektet ”DATAPUBLICS” er støttet med en bevilling på seks millioner kroner fra VELUX FONDEN.

”Jeg ser frem til at dykke mere ned i det her emne, som optager mig enormt meget, og bidrage til at skabe viden, som kan belyse, hvordan journalistikken løbende forandres af de teknologiske forandringer, der sker. Journalistikken har stor betydning for vores demokrati og den måde, borgerne forholder sig til omverdenen på. Dermed kan dataficeringen af vores samfund potentielt ændre borgernes muligheder for at deltage i demokratiet, vi ved bare ikke endnu hvordan,” siger Jannie Møller Hartley.

Projektet undersøger, hvad det betyder for journalistikken, at stadigt stigende mængder af data er tilgængeligt i vores samfund, og det skal kaste lys på forandringer i relationerne mellem nyhedsmedier og nyhedsbrugere.

Store tech-virksomheder som Facebook, Google og Amazon har indtaget roller som nyhedsdistributører, og det er med til at forandre mediemarkedet og nyhedsmediernes økosystem.

Projektet bliver bygget op omkring fire empiriske studier, der både ser nærmere på, hvordan nyhedsproduktionen på danske og udenlandske medier er forandret, og hvad disse ændringer betyder for den måde, den fælles offentlighed bliver skabt på. Derudover undersøger projektet, hvordan det påvirker borgernes engagement og deltagelse i offentligheden.

Projektet bidrager til et nyt forskningsfelt omkring det, som forskningen betegner som dataficering, i dette tilfælde af nyhedsmedier og offentlighed.

Projektet er et af årets humanvidenskabelige forskningsprojekter inden for VELUX FONDENs kernegruppeprogram.