| Nyhed

Ny konference: Hvordan sikrer vi en bæredygtig fødevareproduktion?

Roskilde Universitet arrangerer konferencen Transforming for Sustainability i samarbejde med FN Byen i København, hvor forskere, erhvervsfolk og repræsentanter fra offentlige og private organisationer skal debattere og finde løsninger på nogle af tidens store spørgsmål i relation til FNs verdensmål for bæredygtig udvikling.
Korn - hvede - Colourbox
Roskilde Universitet holder konferencen 'Transforming for Sustainability' i FN Byen 28. og 29. november 2018, hvor fødevareproduktion er et af de overordnede temaer. Foto: Colourbox


Hvordan skal fremtidens landbrugssystemer se ud for at sikre en bæredygtig og holdbar fødevareproduktion?

Det er bare et af de spørgsmål, som eksperter på tværs af mange sektorer skal forholde sig til og forsøge at finde innovative løsninger på i forbindelse med FNs verdensmål for bæredygtig udvikling, når de mødes til Roskilde Universitets internationale konference ’Transforming for Sustainability’. Konferencen finder sted i FN Byen i København onsdag den 28. og torsdag den 29. november.

Global fødevaresikkerhed, miljø, klima, bedrifts- og samfundsøkonomi er nogle af de afgørende udfordringer, landbruget står over for. Strammere krav til erhvervet kan medvirke til en ekstensivering af produktionen til fordel for miljøet, men da den globale efterspørgsel på fødevarer samtidig stiger, er en ekstensivering ikke uproblematisk.

Teknologiudvikling er essentiel for de fleste landbrug i dag, men forudsætningen for landbrug er dog fortsat det økologiske grundlag, som regulerer både produktivitet og kvalitet. Øget brug af naturens egne reguleringsmekanismer kan medvirke til øget høstudbytte og reduceret brug af pesticider og kunstgødning og derved øget nettoindtjening for den enkelte landmand. Diversitet, lokale dyrkningsbetingelser og lokal vidensdeling er nogle af de temaer, som professor Henrik Hauggaard-Nielsen fra Roskilde Universitet forsker i. Han er blandt andet udpeget til Miljø- og Fødevareministeriets ekspertudvalg for en klimaforskningsindsats på landbrugsområdet.

Konferencen ’Transforming for Sustainability’ tager udgangspunkt i tre tværfaglige temaer: Byer, kyster og hav og fødevare- og bioproduktion. Ud over eksemplet med landbrug vil deltagerne også blive stillet over for problemstillinger omkring miljø- og sundhedskonsekvenser ved plastforurening og bæredygtighedspotentiale i hverdagens urbane mobilitetsnetværk.

Konferencens deltagere vil blive præsenteret for aktuel forskning inden for hvert tema som oplæg til en dialog, hvor deltagerne får mulighed for at være med til at udvikle bæredygtige forretnings- og løsningsmodeller.

”Bæredygtighed er en væsentlig dagsorden både for samfundet og for Roskilde Universitet. Som et innovativt og tværfagligt universitet skal vi gå forrest i arbejdet med bæredygtighedsudfordringen, så vi i fællesskab og på tværs af fagligheder og sektorer kan udvikle konkrete og bæredygtige løsninger. For det handler  både om at finde de rigtige løsninger og samtidig forstå, hvad der skal til for, at vi faktisk kan implementere dem – og skabe reelle forandringer,” siger prorektor Peter Kjær.

På konferencen deltager blandt andet professor Elizabeth Shove, Lancaster University, som forsker i forbrug og energi, Associate Professor Kes McCormick fra The International Institute for Industrial Environmental Economics, Lund University, Head of Corporate Sustainability & Public Affairs Claus Stig Pedersen fra Novozymes og direktør Camilla Brückner fra UNDPs nordiske kontor. De vil hver især fortælle, hvordan de konkret arbejder med bæredygtighed, og hvad de ser som nødvendige skridt at tage forskningsmæssigt, politisk og erhvervsmæssigt for at kunne opnå FNs verdensmål for bæredygtig udvikling.