| Nyhed

Ny forskning: Trafikstøj øger risikoen for demens 

Data fra to millioner danskere dokumenterer for første gang i verden, at der er sammenhæng mellem trafikstøj og udvikling af demens. Resultateterne kan give os helt nye muligheder for at forebygge demens, siger støjekspert.
Mette Sørensen
Mette Sørensen, ekspert i trafikstøj og adjungeret professor på Institut for Naturvidenskab og Miljø.


Hvis du over en længere periode bliver udsat for støj fra en nærliggende vej eller jernbane, så har du en markant højere risiko for at udvikle demens. Og jo højere støjen er, jo mere stiger risikoen for, at du udvikler demenssygdomme.

Det viser et stort dansk forskningsprojekt, hvor forskere fra Syddansk Universitet sammen med forskere fra Roskilde Universitet, OUH og Københavns Universitet påviser en sammenhæng mellem støj og udvikling af demenssygdomme som Alzheimers.

Det danske forskningsresultat bliver offentlig gjort i dag i det anerkendte tidsskrift British Medical Journal.

”Trafikstøj er et alvorligt problem. Det er skadeligt for vores helbred, og det er generelt et overset samfundsproblem. Nu har vores seneste forskning så vist, at der også er en sammenhæng mellem trafikstøj og demens. Når vi sover, restituerer kroppen, og det får den ikke mulighed for på samme måde, når den udsættes for trafikstøj - og det er et problem, som vi både som forskere og samfund er nødt til at interessere os for,” lyder det fra en af forskerne bag undersøgelsen, Mette Sørensenstøjekspert og adjungeret professor på Roskilde Universitet.

Overraskende resultat

Forskningsresultaterne viser bl.a., at man har en 27 procent forhøjet risiko for at udvikle Alzherimers og 18 procent forhøjet risiko generelt for at udvikle demens, hvis man over en årrække eksponeres for trafikstøj over 55 decibel. Ser man på antallet af demenstilfælde i 2017 betyder det, at ud af de 8475 tilfælde kan de 1216 knyttes til trafikstøj.

"Jeg er overrasket over resultatet, fordi vi for første gang påviser en sammenhæng mellem trafikstøj og udvikling af demens. Der er tidligere lavet undersøgelser, men de var mindre og ikke konsistente", siger Manuella Lech Cantuaria, ph.d. på Mærsk McKinney-Møller Instituttet og Det Kliniske Institut på SDU. Hun har stået i spidsen for den omfattende undersøgelse.

Forskningsprojektet med sundhedsdata fra knap to millioner danskere sammenholdt med adresse og boligforhold i perioden 2004 til 2017 dokumenterer dermed for første gang en sammenhæng mellem trafikstøj og udvikling af demens.

Forskningen er den største af sin art i verden og viser en øget risiko for udvikling af demens – især Alzheimers – for personer, der eksponeres for støj fra veje og tog. Sundhedsdata fra alle danskere over 60 år sammenholdes med registeroplysninger om adresse og den trafikstøj, de er eksponeret for.

Der er lavet lidt forskning om trafikstøj og demens, men de danske resultater påviser, at støj ligesom hjertekarsygdomme og dårlig livsstil også spiller en stor rolle i udviklingen af demens.

Stort potentiale i at forebygge demens

På Roskilde Universitet understreger Mette Sørensen, at resultaterne fra det tre år lange projekt kan bane vejen for endnu mere tiltrængt forskning på området.

 "Vores resultat giver os potentielt helt nye muligheder for at forebygge demens. Hvis konklusionen genfindes i fremtidige studier, er der et stort potentiale for forebyggelse af demens, da cirka 30 procent af alle danskere er udsat for vejstøj, der overstiger Miljøstyrelsens grænseværdi på 58 decibel," siger hun.

Der er netop tale om en databaseret observationsundersøgelse, som ikke fastslår årsagen – men dokumenterer en sammenhæng, som ifølge forskerne gør, at samfundet er nødt til at undersøge sammenhængen endnu mere i ny forskning.

Mulige forklaringer på en støjeffekt på helbredet omfatter frigivelse af stresshormoner og søvnforstyrrelser, der fører til hjertekarsygdomme, ændringer i immunsystemet og betændelse - som alle ses som tidlige begivenheder i begyndelsen af demens og Alzheimers sygdom.

"Næste vigtige skridt er at se nærmere på, hvad det konkret er, der sker i kroppen, når støj forårsager demens – én mulig forklaring er at stress og dårlig nattesøvn forårsaget af støjen kan svække immunsystemet, men her er der brug for mere forskning på feltet," siger Mette Sørensen.

Mere information

For yderligere information kontakt:

- Adjungeret professor ved Institut for Naturvidenskab og Miljø, Roskilde Universitet, e-mail: metsor@ruc.dk, mobil: 30 23 68 03
- Pressekonsulent Camilla Buchardt, e-mail: camilbu@ruc.dk, mobil: 22 38 82 82 

 

Fakta om undersøgelsen

Forskere fra SDU, Roskilde Universitet og Københavns Universitet har i tre år undersøgt sammenhængen mellem trafikstøj og risikoen for at udvikle demens. Der er tidligere lavet lignende undersøgelser, men gennem adgangen til de store danske sundhedsregistre har det været muligt at gennemføre den hidtil største undersøgelse internationalt på området med data fra knap to millioner danskere over 60 år fra 2004 til 2017.

Ved at samkøre oplysninger og data om deltagernes adresse og dermed eksponeringen for trafikstøj igennem en 10-årige periode har forskerne påvist en sammenhæng.

Resultaterne viser eksempelvis, at man har en 27 procent forhøjet risiko for at udvikle Alzheimer og 18 procent for demenssygdomme fra støj på den såkaldte stille-side af bygninger, når man udsættes for støj over 55 decibel i en årrække. Der er generelt en forhøjet risiko på 16 procent ved støj over 65 decibel.

Ser man isoleret på antallet af demenstilfælde i 2017, og sammenholder dem med resultaterne i undersøgelsen, betyder det, at ud af de 8475 tilfælde kan de 1216 knyttes til trafikstøj.

Forskerne vurderede vejtrafik og jernbanestøj på de mest og mindst udsatte sider (eller facader) af alle boligadresser i Danmark.

De analyserede derefter nationale sundhedsregistre for at identificere tilfælde af demens af alle årsager og tre forskellige typer demens (Alzheimers sygdom, vaskulær demens og Parkinsons sygdomsrelaterede demens) over et gennemsnit på 8,5 år.

De fandt 103.500 nye tilfælde af demens i undersøgelsesperioden.

Yderligere analyser efter demensart viste, at både vejtrafik og jernbanestøj var forbundet med en højere risiko for Alzheimers sygdom - op til 27 procent højere for udsættelse for vejtrafikstøj på 55 decibel og op til 24 procent højere for udsættelse for jernbanestøj på 50 decibel sammenlignet med mindre end 40 decibel.