| Nyhed

Ny bog stiller skarpt på sociale interventioner

I bogen ’Meningsfuldt? – Kritiske perspektiver på social intervention’ sætter en række forskere spørgsmålstegn ved forskellige sociale interventioners meningsfuldhed.
Jo Krøjer og Peter Hagedorn-Rasmussen
Lektor Peter Hagedorn-Rasmussen og lektor Jo Krøjer er redaktører på bogen ’Meningsfuldt? – Kritiske perspektiver på social intervention’. Foto: Eva Lykke Jørgensen

 

I det danske velfærdssamfund gennemføres sociale interventioner hver eneste dag. Staten intervenerer over for borgerne, både i deres privat-, institutions- og arbejdsliv, og borgerne intervenerer over for staten, når de laver politiske aktioner som demonstrationer. Samfundet er for så vidt vævet sammen af sociale interventioner.

Beskæftigelsesområdet er et felt, hvor stat og kommuner intervenerer hyppigt. Fx over for unge, der har vanskeligt ved at finde ind på arbejdsmarkedet, og over for borgere, der pga. sygdom har svært ved at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet. I den nye bog ’Meningsfuldt? – Kritiske perspektiver på social intervention’ undersøger en række forskere meningsfuldheden i sådanne sociale interventioner.

Bogens analyser viser, at de sociale interventioner bliver vurderet meget forskelligt alt efter, om man er sagsbehandler, sygemeldt borger eller udsat ung. Bogen viser også veje til, hvordan man kan arbejde professionelt eller aktivistisk med at skabe meningsfulde interventioner.

Bogen tager fat i de paradokser, som knytter sig til begrebet meningsfuldhed i samspil med sociale interventioner. I ni kapitler går forskerne i dybden med meningsfuldheden i forskellige typer af sociale interventioner. Det handler om så forskellige områder som fx aktivering, regulering af dagtilbud og om klimaaktivisme.

”Meningsfuldhed er ikke blot et enten-eller-spørgsmål. I bogen viser vi, hvordan vi - når vi arbejder med at udforske og praktisere sociale interventioner - er nødt til at forholde os til de modstridende interesser og oplevelser, der knytter sig til enhver social intervention," siger lektor Peter Hagedorn-Rasmussen.

”Sociale interventioners meningsfuldhed er ikke noget entydigt, og det er heller ikke afkoblet fra magtforhold. Ofte afhænger meningsfuldheden af øjnene, der ser. Med vores bog viser vi, at sociale interventioner i værste fald kan ende med en oplevelse af meningsløshed hos flere parter," siger lektor Jo Krøjer.

Bogen er skrevet og redigeret af Jo Krøjer og Peter Hagedorn-Rasmussen med bidrag af Silas Harrebye, Anita Mac, Søren Salling Weber, Peter Busch-Jensen, Liv Graversen, Martin Bachdal Willaa og Jonas Theis Petersen. Alle forfatterne har tilknytning til forskningsmiljøet ’Social Intervention’ på Roskilde Universitet. Bogen udkom i december 2019 på forlaget Frydenlund.
 

Mere information

For yderligere oplysninger kontakt: