| Forskningsnyt

Ny bog sætter fokus på unge fædre

Mandeforskeren Kenneth Reinicke har udgivet bogen ’De unge fædre’, der stiller skarpt på de udfordringer, som den unge far står over for.
Kenneth Reinicke, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv.
Kenneth Reinicke, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv.

Af: Camilla Buchardt, RUC Kommunikation og presse

Hvert år bliver over 3.000 unge danske mænd far. Mange af dem oplever, at fokus og de offentlige tilbud til unge forældre i høj grad er rettet mod unge mødre.

I bogen ’De unge fædre’ stiller lektor og ph.d. i mandeforskning Kenneth Reinicke skarpt på de unge fædre. Han peger på de unges særlige oplevelser og problemer og giver konkrete råd til, hvordan sundhedsprofessionelle kan hjælpe og vejlede dem, så de kommer godt på vej i forældrerollen. Unge fædre er ofte sårbare, men både lægen, jordemoderen, sundhedsplejersken og sagsbehandleren kan med enkle greb hjælpe, så fædrene tør, kan og vil tage ansvaret på sig.

”Selvom mange unge fædre klarer sig godt, udgør unge fædre ligesom unge mødre en sårbar gruppe, og der er mange forhold, som kan stå i vejen for udviklingen af et sundt faderskab i en ung alder. Unge fædre er blandt andet karakteriseret af et lavt uddannelsesniveau og en svag tilknytning til arbejdsmarkedet,” fortæller Kenneth Reinicke.

Nogle af de spørgsmål, bogen stiller, er: Hvordan kan vi forstå og forbedre unge fædres personlige ressourcer? Hvordan kan vi hjælpe dem med at blive bedre til at passe deres børn - både i familier, hvor mor og far bor sammen, og i opløste forhold?

’De unge fædre’ er bygget op om et interviewstudie med 30 unge fædre mellem 17 og 25 år.

Bogudgivelsen følges af en pjece til unge fædre og en pixibogudgave til praktiserende læger, jordemoderklinikker, fødselsafdelinger, sundhedsplejersker og kommunernes ungeafdelinger og sagsbehandlere.

Mere information

Kontaktinfo Kenneth Reinicke