| Forskningsnyt

Ny bog om civilsamfund af professor Thomas P. Boje

Ny bog sætter fokus på, hvordan civilsamfundet spiller en central rolle i et ligeværdigt og involverende demokratisk samfund.
Bog
Thomas P. Boje er professor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv.


Professor ved RUC Thomas P. Boje har netop udgivet bogen 'Civilsamfund, medborgerskab og deltagelse'. Bogens udgangspunkt er, at civilsamfundet og medborgerskab er helt afgørende for etableringen af sociale netværk og sikringen af sammenhængskraft i samfundet.

Medborgerskabet og de rettigheder og pligter, som er knyttet til det, er en forudsætning for borgernes inklusionen i samfundet og dermed for deres deltagelse i økonomiske, sociale og politiske relationer.

De seneste årtier har der været øget fokus på borgerinddragelse og deltagelse i frivillige foreninger og aktiviteter. Det sker i en situation, hvor velfærdsstaten er under pres. Civilsamfundets organisationer og borgernes deltagelse er derfor blevet endnu mere nødvendige ingredienser i et velfungerende samfund.

Læs flere nyheder fra RUC

I bogen analyseres udviklingen og de aktuelle vilkår for civilsamfund og medborgerskab, og hvordan borgerne gennem aktiv og aktivistisk deltagelse sikres reel og demokratisk indflydelse.

Thomas P. Boje er professor i sociologi på Roskilde Universitet og en af Danmarks ledende forskere i civilsamfund og frivillighed.

Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside