| Forskningsnyt

Ny bog giver unikt indblik i gadens liv på Nørrebro

Sociolog Hakan Kalkan afdækker i bogen ’Veje til respekt – om gadens liv på Nørrebro’ livet blandt unge marginaliserede multietniske mænd og deres færden på gaderne i Københavns Nørrebro. 
Hakan Kalkan
Hakan Kalkans forskning i bander og gadevold giver et unikt indblik i en ellers lukket underverden. Pressefoto.


I ni år har sociolog og adjunkt ved Roskilde Universitet Hakan Kalkan levet blandt de unge mænd på gaden på Nørrebro. I en ny bog viser hans sociologiske studier, hvordan følelsen af fremmedgørelse og manglende anerkendelse fra det omgivende samfund præger de unge mænd.

Lever dobbeltliv

Hakan Kalkan beskriver i bogen, hvordan de unge mænd, han følger, lever et parallelt gadeliv; et liv med stoffer, kriminalitet og vold, der er præget af en maskulinitet inspireret af ’gangsteren’ og amerikanske billeder af ghettolivet.

”De unge lever et dobbeltliv – de lever ét liv på gaden og et andet derhjemme. Når deres forældre ringer for at høre, hvad de laver, siger de ikke, at de sidder og ryger joints eller planlægger et indbrud, men at de bare spiller fodbold,” fortæller Hakan Kalkan.

Feltstudierne viser bl.a., at måden de unge mænd bliver mødt på i skolen spiller en stor rolle for de liv, de unge mænd lever.

”Mange af dem bliver stemplet som ballademagere, og det bliver så en identitet, de tager på sig, da den er status-givende, både blandt dele af de andre elever på skolen og i det liv, de lever på gaden. Den anerkendelse, de ikke oplever at få i skolesystemet, finder de i det parallelle gadeliv,” siger Hakan Kalkan.

Men skolen er kun én faktor blandt mange i en problematik, der er meget kompleks og nuanceret, påpeger Hakan Kalkan:

”Selvfølgelig har de unge mænd også selv et valg. Feltstudierne tegner et nuanceret billede af de unge marginaliserede mænd; af det liv, de lever, af de valg, de træffer - og af de faktorer, der spiller ind for, at de er endt, hvor de er,” siger Hakan Kalkan.  

Socialt problem

Hakan Kalkan påpeger, at gadekulturen ikke er kommet til Danmark udefra. Den er opstået på gaden i Danmark og eksisterede, længe før der kom indvandrere til Danmark. Allerede i 1950’erne så man unge mænd, der begik kriminalitet og havde voldelige kampe mellem forskellige baggårde på Nørrebro, fortæller Hakan Kalkan. Nogle af de ældste fra de etniske minoriteter i gadelivet fra Nørrebro har fortalt ham, hvordan de i 1980’erne sloges med grønjakker.

”De her unge er arbejdsløse, fattige, og de oplever ringeagt og fremmedgørelse. Min forskning viser, at det her primært er et klasse- og fattigdomsproblem,” siger Hakan Kalkan.

”Et eksempel kunne være en ny cykel; noget der udover den åbenlyse brugsværdi også kan give anerkendelse fra vennerne. Men i det her miljø har mange af forældrene ikke råd til en cykel til hvert barn. De unge kan derfor stå over for et valg om, hvorvidt de skal stjæle en cykel eller ej. Et valg, som man som dreng fra middelklassen ikke står over for,” siger Hakan Kalkan.

Bogens indblik i de unge mænds syn på det samfund, de møder, og i deres forliste drømme om en almindelig fremtid er forstemmende, men rummer alligevel et håb om forandring:

”Hakan Kalkans værk er banebrydende. Aldrig før er der på dansk grund blevet foretaget en så dybdegående undersøgelse af, hvad nogle kalder for ’bander’ og ’banderelaterede’ miljøer […] Resultatet er en sand guldgrube af videnskabelig funderet viden, der kan hjælpe os med at forstå og håndtere unge mænd på kanten af samfundet,” lyder det fra sociolog Sebastian Tutenges, som er docent ved Lunds Universitet.

Mere information

For yderligere information kontakt:

  • Adjunkt Hakan Kalkan, e-mail: hakank@ruc.dk, tlf.: 4674 2878
  • Pressekonsulent Camilla Buchardt, e-mail: camilbu@ruc.dk, mobil: 2238 8282. 

 

 

Om Hakan Kalkan og bogen

Hakan Kalkan er født i 1981 i Tyrkiet og kom til Danmark i 1990 som otteårig med sine forældre. Han har en doktorgrad i sociologi fra Københavns Universitet. Hans forskning i bander og gadevold er anerkendt for sit unikke indblik i en ellers lukket underverden. Bogen ’Veje til respekt – om gadens liv på Nørrebro’ er baseret på Kalkans sociologiske doktorafhandling ’Shababs – gadekultur, gadens økonomi og respekt på Nørrebro’. Bogen udkommer d. 19. november på Hans Reitzels Forlag.