| Nyhed

Ny bog: Giver sprogundervisning et retvisende billede af verden?

I sin nye bog ’Representations of the World in Language Textbooks’ præsenterer professor emerita Karen Risager fra Roskilde Universitet sin analyse af, hvilke billeder af verden sproglærebøger giver.
Flag - Colourbox


At lære et sprog kan åbne øjnene for andre kulturer. Sproget kan være et vindue til verden. Men spørgsmålet er, hvilket verdensbillede der bliver præsenteret i sprogundervisningen.

Det spørgsmål har professor emerita Karen Risager fra Roskilde Universitet undersøgt, og hun præsenterer sine analyser i den nye bog ’Representations of the World in Language Textbooks’, som er udgivet på forlaget Multilingual Matters.

I bogen analyserer Karen Risager verdensbillederne i seks lærebøger fra dagens Danmark, en fra hvert af sprogene engelsk, tysk og fransk i folkeskolen, spansk i gymnasiet, dansk som andetsprog for voksne og esperanto for voksne. Hun sammenholder desuden sine analyser med et antal allerede publicerede lærebogsanalyser fra mange forskellige dele af verden.

Et af bogens mange resultater er, at Afrika lidt er et glemt kontinent i lærebøgerne.

”Det enorme afrikanske kontinent er næsten usynligt – med enkelte undtagelser – selvom det omfatter mange lande, etniciteter, problemstillinger og uligheder. Man kan sige, at de lærebøger, jeg har undersøgt – deres forskellige kvaliteter ufortalt – i hvert fald ikke er vinduer til Afrika,” siger Karen Risager.

Karen Risager har ikke kun set på, hvordan lærebøgerne behandler de lande, hvori det pågældende sprog tales, men hun har set på, hvordan hele verden fremstår i lærebøgerne. Hun har set på, hvordan andre lande og regioner bliver beskrevet direkte og indirekte, ligesom hun har undersøgt, om og hvordan bøgerne tager globale spørgsmål såsom klimaforandringer, global ulighed, migration eller den verdensomspændende brug af it op.

Karen Risagers baggrund er både i sprogstudier og studier af kultur og samfund, og bogens analyser tager udgangspunkt i kombinationen af de to felter.

Mere info:

Læs om bogen ’Representations of the World in Language Textbooks’ på forlagets hjemmeside.