| Nyhed

Ny bog giver et aktuelt indblik i kønsforskningen

En række forskere fra Roskilde Universitet står bag bogen 'Køn, magt og mangfoldighed', som er udkommet på forlaget Frydenlund.
Bogen 'Køn, magt og mangfoldighed'
Bogen 'Køn, magt og mangfoldighed' er udgivet på forlaget Frydenlund.


Bogen 'Køn, magt og mangfoldighed' giver et aktuelt indblik i kønsforskningen. Den viser spændvidden i forskningsområdet, som handler om alt fra social dumping over unge fædre og kvindegrupper i Folketinget til køn, race og etnicitet. Bogen er for læsere, der vil være up-to-date med den aktuelle køns- og feminismeforskning.

I 'Køn, magt og mangfoldighed' diskuterer forfatterne nogle af de spørgsmål, som er aktuelle i køns- og ligestillingsdebatten:

- Hvad er køn?
- Hvorfor er der stadig uligestilling?
- Kan der skabes fællesskab og forandring?
- Hvad er et ligestillet og retfærdigt samfund?
- Hvor er kønsforskningen i alt dette?

Kønsforskning er i sit udgangspunkt tværfagligt, og gennem inddragelse af andre faggrene, f.eks. statskundskab, sociologi, antropologi, kommunikation og psykologi, spreder 'Køn, magt og mangfoldighed' sig over alle dele af samfundet. Forskernes tilgang har været problemorienteret og tværfaglig.

Bogen er delt op i tre dele:
- Feminisme og frigørelse - nye perspektiver
- Ligestilling - kønsmagt, politik og kampe
- Intime relationer og intersektionalitet
 

Tværgående temaer

'Køn, magt og mangfoldighed' belyser, at selvom køn og ligestilling fylder meget i den samfundsmæssige debat, så er der fortsat mange problemer med ligestillingen, fordi den ofte bliver undermineret i praksis. Det sker blandt andet, fordi politikker ikke bliver implementeret ordentligt, og fordi ligestillingen bliver modarbejdet af en daglig praksis i form af eksempelvis hverdagssexisme eller latterliggørelse. Dette er det første af flere tværgående temaer i bogen.

Det andet tema handler om forholdet mellem det private og det politiske. Det er ikke nyt at tale om, at det private bliver politisk, men det nye er perspektiverne på det private og det personlige. I bogen handler det blandt andet om, at skam og skyld bliver forbundet med at mislykkes som individ i konkurrencestaten og med at være en forkert feminist. Begge dele kommer til at stå i vejen for individuel empowerment og kollektiv handel.

I det tredje tema undersøger forfatterne, hvordan neoliberalisme som idelogi, politik og økonomi forstærker kønsmagtforhold. Et af spørgsmålene i dette tema er, om identitetspolitikker i sig selv er med til at umuliggøre fælles kampe, eller om neoliberalismen er med til at gøre det umuligt at se mulige fælles interesser og mulige koalitioner.

Forfatterne er Lise Lotte Hansen, der også har redigeret bogen, Signe Arnfred, Line Skovgaard Juhl, Christina Hee Pedersen, Christel Stormhøj, Iben Charlotte Aamann, Rikke Andreassen, Anna Maria Collin Hansen, Cecilie Aaby, Christina Dalsgaard Clausen, Lene Bull Christiansen, Hanne Marlene Dahl, Mette Marie Stæhr Harder, Yvonne Mørck, Kenneth Reinicke, Rashmi Singla og Christina Naike Runciman. De er alle tilknyttet Center for Køn, Magt & Mangfoldighed ved Roskilde Universitet.