| Publikation | Nyhed

Ny bog: Et bedre offentligt-privat samspil kan betyde, at milliarder bruges smartere

Interaktionen mellem det offentlige og det private er en milliardforretning, som har stor betydning for danskernes liv. Ny bog samler forskningen på et komplekst og underbelyst område.
Lena Brogaard og Ole Helby Petersen - Offentligt-privat samspil
Lena Brogaard og Ole Helby Petersen, forfattere til bogen Offentligt-privat samspil.


En lang række velfærdsopgaver og samfundsudfordringer bliver hver dag løst i samarbejdet mellem offentlige og private aktører. På den baggrund har forskere fra Roskilde Universitet samlet de vigtigste begreber, teorier og praktiske erfaringer på området.

Det er blevet til bogen "Offentligt-privat samspil", hvor forfatterne – Ole Helby Petersen, professor og centerleder og Lena Brogaard, lektor og vicecenterleder – gennemgår de centrale modeller for offentligt-privat samspil kombineret med eksempler fra både Danmark og udlandet.

”Det er et rigtigt vigtigt område, da der bliver brugt omkring 380 milliarder kroner om året – eller mere end en milliard kroner om dagen. Når man bruger så mange skattekroner på et område, er det nødvendigt at se på, hvordan samspillet fungerer, og hvordan det kan blive bedre,” forklarer Ole Helby Petersen.

Lena Brogaard understreger, at området er underbelyst.

”Bogen giver det første samlede overblik over de forskellige måder at organisere samspillet mellem det offentlige og det private. Vi har samlet erfaringerne fra forskningen, så både studerende og praktikere bedre kan få et billede af forholdet,” siger hun.
 

Konkurrenter og partnere

Ifølge forskerne er forholdet mellem de offentlige og private aktører komplekst. I praksis er de nemlig både konkurrenter og samarbejdspartnere, og det stiller krav til de kompetencer, man skal have for at få samspillet til at fungere.

”Man skal have en god relation, da det betyder meget for den måde, man handler sammen på. Samtidig spiller indkøb sammen med stort set alle aktiviteter i den offentlige sektor. Fx er dit bord og din computer købt ind på indkøbsaftaler. Derfor er det paradoksalt, at så stor en funktion ofte ligger som en stabs- eller backoffice-funktion – især når man tænker på, at det næsten er en tredjedel af de offentlige budgetter, der bliver brugt på det her,” siger Ole Helby Petersen.

Ifølge Lena Brogaard har medierne ofte fokus på de spektakulære sager – fx når offentlige IT-projekter, indkøbt hos private firmaer går over budget, eller når udlicitering med jævne mellemrum rammer den politiske debat.  

”Vores bog er ikke handlingsanvisende. Det er ikke intentionen. Men vi har behov for at lægge et fundament, så vi kan have en nuanceret debat i Danmark om samspillet mellem det offentlige og private. Vi belyser både de positive og negative erfaringer netop for at modvirke, at de få skandaler skal fylde hele billedet. Der er mange andre dele af samspillet, der betyder langt mere for danskernes hverdag,” siger hun.
 

Pris er ikke alt

Ole Helby Petersen mener, at det er en god pointe, at man er bevidst om, at selvom der ikke er så meget journalistisk skandalepotentiale i, at staten har betalt en krone for meget for en kuglepen, kan det have stor betydning i det samlede billede.

”Hvis der fx bliver brugt 500.000 kuglepenne om året lagt sammen med indkøb af computere og andet udstyr, kan det hurtigt løbe op til en hel del, som man kunne have brugt på mere velfærd eller skattelettelser, alt efter hvor man står politisk,” siger han.

Ifølge forskerne har indkøb ofte været opfattet som en rent teknisk funktion, men indkøb af udstyr spiller sammen med, hvor godt offentlige organisationer kan løse opgaverne. Så ved at købe bedre kvalitet kan man gøre arbejdet bedre. 

”Hvis du kan arbejde 3.000 timer i stedet for 2.000 timer på din computer, før den er slidt op, så betyder det meget, hvis du kan arbejde to procent mere effektivt eller hurtigere. Det kan i det lange løb være meget mere værd end en prisforskel på fx 1.000 kroner,” fortæller Ole Helby Petersen.

Lena Brogaard understreger, at man flere steder i den offentlige sektor ikke er kommet så langt med hensyn til samspillet med det private.

”Man kigger mest på pris. Men man regner ikke på det samlede billede. Skalpellerne lægerne står med, scanningsmaskinerne, operationsudstyret og også bygningerne er bygget af private. Der mangler en forståelse af, hvor stor en rolle samspillet betyder – også på kernevelfærdsområderne,” forklarer hun.
 

Masterclass i samspil

Ambitionen med bogen er, at den bliver pensum både på offentlige arbejdspladser og i den private sektor. 

”Bogen giver et overblik – hvad end man arbejder i det offentlige eller private. Du får en indføring i vilkårene, og hvordan man kan styre og organisere samspillet,” siger Lena Brogaard.

I foråret 2023 lancerer de to forskere en testbaseret masterclass i samarbejde med Foreningen af Offentlig Indkøbere.

”Vi er ved at påbegynde et feltstudie, hvor alle offentlige indkøbere i kommuner og regioner bliver tilbudt en efteruddannelse her på universitetet. Vi kommer til at uddanne dem i forskellige tilgange til området og hvilke resultater, det kan skabe,” slutter Ole Helby Petersen.
 

Offentligt-privat samspil

En introduktion til centrale teorier, modeller og erfaringer.

Bogen har fokus på seks modeller for offentligt-privat samspil:

  • Offentlige indkøb
  • Udlicitering af offentlige opgaver
  • Frit leverandørvalg
  • Offentlige-private partnerskaber
  • Offentlige-private innovationspartnerskaber 
  • Privatisering

Bogen kan købes via Djøf Forlag.