| Forskningsnyt

Ny bevilling fra DFF til Thomas Søbirk Petersen

Professor i filosofi Thomas Søbirk Petersen har modtaget knap en mio. kr. fra Danmarks Frie Forskningsfond til et internationalt netværk for neuroetik.
Thomas Søbirk Petersen
Thomas Søbirk Petersen er professor i filosofi ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab. Foto: Uffe Weng.


Bør hjernescanninger indgå i risikovurderinger af voldelige forbryder? Bør det være legalt for læger at udskrive kognitionsfremmende medikamenter, der kan optimere kompetencer som hukommelse og koncentrationsevne, til raske? Og i hvilken udstrækning bør private virksomheder eller politiske partier have lov til at udføre hjernescanninger i bestræbelserne på at forstå forbrugeradfærd?

Det er nogle af de spørgsmål, vi vil blive klogere på med et nyt internationalt forskningsnetværk, som Danmarks Frie Forskningsfond netop har støttet med 925.000 kr.

I spidsen for netværket står professor i filosofi Thomas Søbirk Petersen fra Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab.

”Der er ingen tvivl om, at anvendelsen af moderne neurovidenskab og neuroteknologi som fx. hjernescanninger via funktionel magnetisk resonans scanning (fMRI) og interventioner i hjernen ved hjælp af psykofarmakologi, hjernekirurgi og Deep Brain Stimulation (DBS) giver anledning til en række vigtige etiske spørgsmål,” siger han.

Formålet med INNEET er at etablere et tværvidenskabeligt netværk af danske og internationale forskere, der kan bidrage til at kortlægge, præcisere og kritisk analysere centrale etiske udfordringer, som følger i kølvandet på den neurovidenskabelige forskning og dens brug. Netværket skal bidrage til at forbedre beslutningsgrundlaget for at besvare centrale etiske udfordringer, som den fremstormende neuroteknologi aktualiserer inden for både det sundhedspolitiske, det erhvervspolitiske og det retspolitiske område.

RUC-professor indtræder i Det Etiske Råd

Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation har i år uddelt syv bevillinger til forskernetværk for en samlet sum af cirka 5,5 mio. kroner.

 

Fakta

Bevillingsmodtager: Thomas Søbirk Petersen
Institution: Roskilde Universitet
Projekttitel: NEUROETIK: MORALFILOSOFI OG HJERNEFORSKNING: Internationalt Netværk for Neuroetik (INNEET)
Bevilget beløb: 924.795 kr.