| Nyhed

Ny bevilling: Forsker undersøger illegal minedrifts påvirkning af magt i Ghana

Postdoc Paul Austin Stacey modtager en bevilling på cirka 2,7 millioner kroner fra Danmarks Frie Forskningsfond til et projekt om illegalt tilegnede mineraler og deres betydning for magtrelationer i Ghana.
Postdoc Paul Austin Stacey
Postdoc Paul Austin Stacey.


Illegalt tilegnede mineraler udgør en voksende økonomisk andel på flere milliarder dollars i flere afrikanske lande.

I et nyt forskningsprojekt, som modtager en bevilling på cirka 2,7 millioner kroner fra Danmarks Frie Forskningsfond, vil postdoc Paul Austin Stacey fra Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet undersøge den politiske økonomi ved illegal minedrift. I projektet vil han undersøge, hvordan udvinding af guld og fordelingen af værdien i samfundet påvirker magtrelationer og statsdannelse i samfundet på tværs af statslige og ikke-statslige institutioner og aktører.

Helt konkret er det overordnede mål med projektet at forklare den rolle, som en enkelt, vigtig vare spiller i organiseringen af politisk og økonomisk magt i Ghana, der er et spirende liberalt demokrati, men som også oplever betydelige politiske udfordringer med illegal guldminedrift.

“Konventionel viden viser, at retsstatsprincippet er grundlæggende for en vellykket demokratisering og udvikling. Men vi kan se, at økonomisk og politisk magt relateret til illegal udvinding faktisk bidrager til stabiliteten i statsinstitutioner og demokratisering. Konventionelt vil disse to processer blive betragtet som modstridende,” forklarer Paul Austin Stacey.

I projektet vil Paul Austin Stacey undersøge, hvordan statslige og ikke-statslige, offentlige og private aktører tillader og støtter adgang til arealer med ulovlig minedrift og samtidig legitimerer udvinding og omfordeling af guld fra ulovlige miner. Det er med til at udfordre og forandre flere formelle statslige institutioners tilsigtede mål og autoritet.

”Forskningen er vigtig, fordi den vil eksemplificere og forklare, hvordan statsmagten på tværs af samfundet udspringer fra både et aktivt valg om ikke at håndhæve såvel som håndhævelse af en palet af etablerede regler, love og normer, som er relateret til jordbesiddelser og mennesker,” siger Paul Austin Stacey.