| Nyhed

Ny analyse: Tillid til traditionelle nyhedsmedier styrket i coronaperiode

Danske nyhedsmedier bliver opfattet som mere troværdige, og flere bruger de traditionelle medier i det seneste år præget af Covid19. Det viser den årlige rapport, ’Danskernes brug af nyhedsmedier 2021’, som Roskilde Universitet laver i samarbejde med Reuters Institute for the Study of Journalism i Oxford.
TV-studie
Brugen af tv-nyheder og onlinenyheder fra tv-kanalerne er steget med 5 procentpoint i forhold til 2020, viser den nye rapport 'Danskernes brug af nyhedsmedier 2021'. Foto: Colourbox.

 

Siden 2012 har et forskerhold på Roskilde Universitet hvert år publiceret en rapport omkring forandringerne af danskernes digitale nyhedsmedieforbrug. Flere af de tidligere rapporter har vist et stabilt højt niveau i nyhedsbrug på de sociale medier, men dette års rapport peger imidlertid på en rehabilitering af de traditionelle nyhedsmedier, hvilket ifølge forskerne kan hænge sammen med Covid19-situationen. Rapporten viser for eksempel, at danskerne i større grad anvender de traditionelle medier fra de store danske nyhedsbrands. Blandt andet er brugen af tv-nyheder og onlinenyheder fra tv-kanalerne steget med 5 procentpoint i forhold til 2020. Blandt unge i aldersgruppen 18-24 år er stigningen på op mod 10 procentpoint.

”At anerkendte nyhedsorganisationer står stærkere på tværs af aldersgrupper i forhold til brug, kunne tyde på, at Covid19-bekymrede danskere har haft et større behov for kuraterede og pålidelige nyhedsmedier under pandemien,” siger, Kim Schrøder, der er professor i Kommunikation på Roskilde Universitet.

Tillid til nyhedsmedier er et andet punkt, hvor det ifølge forskerne ser ud til, at Covid19 kan have haft en positiv effekt. Tilliden til nyhedsmedier generelt er steget med 13 procentpoint fra 2020 til 2021. 59 procent af danskerne udtrykker i 2021 generel tillid til nyheder i Danmark.

”Det er den højeste tillid, som er blevet målt, siden tillid blev en del af vores analyse i 2016, og det er igen med til at underbygge, både at danske medier nyder en generelt høj tillid i befolkningen, men også at coronapandemien har forstærket denne i forvejen høje tillid,” siger Mark Blach-Ørsten, der er professor i journalistik på Roskilde Universitet og medforfatter til rapporten.

Billedet af øget tillid til de traditionelle nyhedsbrands underbygges, når man ser på befolkningens bekymringer for fake news. Her er 6 procent bekymrede for, at journalister eller nyhedsaktører spreder fake news. Det er et fald på 6 procentpoint i forhold til sidste år. Til gengæld er 30 procent bekymrede for, at fake news kommer fra aktivister eller aktivistgrupper.

”Dette må naturligvis ses i relation til, at undersøgelsen er foretaget under en omfattende lockdown, hvor der har været rigtig meget diskussion om coronapandemien, og hvor især sociale medier har været talerøret for aktivistgrupperne,” siger Mads Kæmsgaard Eberholst, der er studielektor på journalistik og rapportens tredje medforfatter.

Rapporten peger desuden på følgende udviklinger i det danske medielandskab:

  • Et flertal af danskerne foretrækker nyhedsmedier, der lader forskellige holdninger komme til orde, når de dækker en sag.
  • Danskerne foretrækker lokale nyhedsmedier frem for sociale medier, når de skal følge med i lokalområde.

Den årlige rapport ’Danskernes brug af nyhedsmedier’ kommer til at fortsætte i perioden 2022-2024 på baggrund af midler fra Dagspressens Fond.

Læs hele rapporten ’Danskernes brug af nyhedsmedier 2021’.

 

 

Danskernes brug af nyhedsmedier 2021

Den danske stikprøve med svar fra 2.005 personer afspejler den andel af befolkningen, der har adgang til internettet (98 procent). Til forskel fra tidligere år sorteres de adspurgte, der siger, at de bruger nyheder mindre end en gang om måneden, ikke længere fra; de frasorterede omfattede typisk 2-3 procent af stikprøven. Den nye fremgangsmåde kan påvirke nogle af tallene marginalt, fordi stikprøven nu omfatter respondenter, der formentlig er mindre interesserede i nyheder, har mindre tillid til nyheder, er mindre villige til at betale for nyheder, osv.

Respondenterne kommer fra YouGovs panel, og undersøgelsen er derfor ikke baseret på fuldt ud tilfældig udvælgelse, men er vejet for repræsentativitet med hensyn til alder, køn, geografisk fordeling, socialklasse på baggrund af data fra blandt andet Danmarks Statistik.

Bag rapporten ’Danskernes brug af nyhedsmedier’ står en gruppe forskere fra Roskilde Universitet, der arbejder sammen med Reuters Institute for the Study of Journalism i Oxford.