Ny adjungeret professor i støjforurenings helbredsmæssige konsekvenser

Mette Sørensen, seniorforsker ved Kræftens Bekæmpelse, er ny adjungeret professor på Institut for Naturvidenskab og Miljø ved Roskilde Universitet.


For at øge mulighederne for tværvidenskabelig forskning har Institut for Naturvidenskab og Miljø på Roskilde Universitet udnævnt seniorforsker Mette Sørensen fra Kræftens Bekæmpelse som adjungeret professor for en fem-årig periode.

”Udnævnelsen som adjungeret professor på Roskilde Universitet har stor betydning for mig, da det motiverer til, at vi kombinerer vores kompetencer i et tværvidenskabeligt samarbejde af høj kvalitet. Desuden giver det mig muligheden for at rekruttere dygtige fremtidige forskere blandt de studerende,” siger Mette Sørensen.

Mette Sørensen er seniorforsker ved Kæftens Bekæmpelses afdeling for Kost, Gener og Miljø, hvor hun særligt fokuserer på de helbredsmæssige konsekvenser af trafikstøj og anden støjforurening.

Hun anvender i stor udstrækning ’big data’-analyse af de offentligt tilgængelige danske registre til kortlægning af sammenhængen mellem støjforurening og risiko for udvikling af kroniske sygdomme som hjertekarsygdomme, kræft og type 2-diabetes.

Det er et relativt nyt forskningsområde, som tiltrækker sig offentlig bevågenhed, og derfor optræder Mette Sørensen også jævnligt i medierne, ligesom hun udgiver mange publikationer i anerkendte tidsskrifter, er en efterspurgt foredragsholder og rådgiver politikere og interesseorganisationer.

Institut for Naturvidenskab og Miljø på Roskilde Universitet ønsker at tilknytte Mette Sørensen som adjungeret professor, fordi hun har kompetencer inden for folkesundhedsforskning, epidemiologiske studier og registeranalyser af miljø- og støjforurening.

Tilknytningen vil kunne fungere som afsæt for yderligere tværvidenskabelig forskning og give mulighed for at knytte bånd mellem sundhedsfremme, miljø, molekylær- og medicinalbiologi og matematik.