| Nyhed

Nordisk bevilling til forskning i samproduktion i de nordiske velfærdsstater

Nordisk samarbejdsnævn for humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning (NOS-HS) støtter forskningsaktiviteter ledet af professor Linda Lundgaard Andersen fra Roskilde Universitet.
Nordiske flag - Colourbox
Bag netværksarbejdet, som modtager bevilling fra NOS-HS, står universiteter og forskningscentre i Danmark, Sverige, Norge og Finland. Foto: Colourbox


Der er stor interesse fra samfundsmæssig og politisk side for at udvikle samproduktion og samskabelse mellem borgere, den offentlige sektor, civilsamfund og private virksomheder.  Samproduktion er en ny måde at arbejde sammen på, hvor alle involverede partnere i offentlige serviceydelser tilrettelægger, gennemfører og evaluerer. Det kan blandt andet dreje sig om handicapydelser, forløb for langtidssyge og arbejdsløse, anvendelse af offentlige budgetter og udvikling af lokalområde og bæredygtighed.

Især samproduktion i de nordiske velfærdsstater er interessant at forske i, fordi de nordiske lande har en særlig historie og demokratisk tradition for borgerinddragelse, som både rummer et potentiale men også begrænsninger.

Professor Linda Lundgaard Andersen fra Institut for Mennesker og Teknologi leder et forskningsarbejde med titlen ’Co-production in the Nordic Welfare States in Transformation’, som netop er blevet støttet med i alt 379.500 kroner over en to-årig periode fra Nordisk samarbejdsnævn for humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning (NOS-HS). Det sker igennem et af de såkaldte ’Exploratory Workshop Grants’, som bliver givet til workshops for at fremme udviklingen af lovende og nye forskningsområder og programmer inden for humaniora og samfundsvidenskab i de nordiske lande.

”Det er meget opløftende, at de nordiske forskningsråd har valgt at støtte vores ansøgning om, hvordan samproduktion i de nordiske lande folder sig ud. Den store styrke ved en netværksbevilling er netop, at den giver mulighed for, at forskere på tværs af de nordiske lande kan mødes regelmæssigt og få kendskab til hinandens arbejde og bringe forskningen et stort skridt fremad. Vi skal planlægge fælles publikationer og bøger og at arbejde på større internationale forskningsansøgninger. At RUC er et ankerpunkt for dette nye forskningsområde, er meget tilfredsstillende og en anerkendelse af vores hidtidige forskning,” siger Linda Lundgaard Andersen.

Forskningsaktiviteterne fokuserer som udgangspunkt på to områder: En kortlægning af samproduktion i de nordiske lande herunder de bagvedliggende teoretiske og empiriske grundlag og en identificering af metoderne bag samproduktion i Norden.

Netværksarbejdet, som skal munde ud i forskningskapitler i tidsskrifter og en redigeret bog, består af universiteter og forskningscentre i Danmark, Sverige, Norge og Finland.