| Nyhed

Niels Heine Kristensen ansat som professor på Roskilde Universitet

Den nye professor spiller en fremtrædende rolle i et EU-projekt, der skal udvikle metoder, strategier og partnerskaber til at fremme bæredygtighed, sundhed og kvalitet i hele fødevarekæden fra jord til bord.
Niels Heine Kristensen
Professor Niels Heine Kristensen tager et stort internationalt forskernetværk med til Roskilde Universitet.

 

Med ansættelse af Niels Heine Kristensen som professor i bæredygtige fødevaresystemer får Institut for Mennesker og Teknologi på Roskilde Universitet en professor med bred tværfaglig, forskningsmæssig forståelse for, hvordan fødevarestudier og omstillinger i landbrugs-, fødevare- og måltidssektorerne kan tilrettelægges for at styrke bæredygtighed, cirkularitet og kvalitet – til gavn for samfund, erhverv og borgere.

Den nye professor er hentet til Roskilde Universitet fra et professorat ved Umeå Universitet i Sverige, hvor han som ’Chair in Culinary Arts and Food Studies’ også har været viceforstander for Restaurant Högskolan. På Umeå Universitet har han blandt andet stået for udviklingen af en gastronomisk orienteret forskeruddannelse.

Niels Heine Kristensens forskning trækker dels på nye teorier og metoder om dynamikkerne i en kompleks sektor med dybe infrastrukturelle systemer og dels på en omfattende empirisk indsigt i den konkrete praksis i hele landbrugs-, fødevare- og måltidssektoren. På den måde skaber forskningen ny viden, som kan give mange af sektorens aktørgrupper og beslutningstagere ny, forskningsbaseret viden om, hvordan en bæredygtig omstilling kan planlægges og gennemføres. I de seneste år har en del af forskningen også omhandlet praksis og kontekst for maden i offentlige og private institutioner som børnehaver, skoler, plejehjem, sygehuse og restauranter, og hvordan den kan gøres mere brugerorienteret, økologisk og bæredygtig.

Niels Heine Kristensen tager et stort internationalt forskernetværk med til Roskilde Universitet herunder samarbejder med kolleger på nogle af de førende europæiske og amerikanske universiteter inden for fødevaresystemer. Han har også flere års samarbejde med kolleger på eksempelvis UC Berkeley, hvor han har haft flere af sine ph.d.-studerende på udlandsophold.

Helt aktuelt har han en fremtrædende rolle i Europa-Kommissionens Horizon 2020-projekt NEXTFOOD med et budget på i alt syv millioner euro. Projektet indgår i EUs store satsning for at udvikle metoder, strategier og partnerskaber til at fremme bæredygtighed, cirkularitet, sundhed og kvalitet i hele fødevarekæden fra jord til bord.

Han er en efterspurgt evaluator, rådgiver og foredragsholder for ministerier, regioner, kommuner samt private og offentlige organisationer der arbejder med økologisk og bæredygtig omstilling af deres fødevaresystemer.
 

Dyrker tværfagligheden

Roskilde Universitet har gennem de seneste år arbejdet målrettet med at opbygge en forskningsmæssig platform, der arbejder med den cirkulære bio-økonomi og agro-økologien. Niels Heine Kristensens forskning og forskningsnetværk vil styrke universitetets forskning inden for grøn og bæredygtig transition. Ligesom Roskilde Universitet dyrker Niels Heine Kristensen tværfagligheden, fordi ingen problemer kan løses ud fra ét fagligt synspunkt, som han formulerer det.

Før han i 2017 blev hentet til Umeå Universitet, var han professor (mso) på Aalborg Universitets afdeling i København, hvor han var initiativtager til den innovationsorienterede og tværfaglige kandidatuddannelse ’Integrated Food Studies’. Før ansættelsen på Aalborg Universitet var Niels Heine Kristensen lektor på Danmarks Tekniske Universitet, hvor han startede sin forskning inden for fødevarestudier med fokus på økologisk og bæredygtig omstilling.

Niels Heine Kristensen har en baggrund som civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet, hvorfra han også tog sin ph.d. i socio-teknik på det daværende Institut for Samfundsfag.