| Nyhed

Næstved Kommune samarbejder med Roskilde Universitet om uddannelse

Næstved Kommune og Roskilde Universitet har netop underskrevet en samarbejdsaftale, som især skal styrke sammenhængen mellem uddannelse og arbejde.
Borgmester Carsten Rasmussen og rektor Hanne Leth Andersen
Næstved Kommunes borgmester Carsten Rasmussen og Roskilde Universitets rektor Hanne Leth Andersen underskriver den nye samarbejdsaftale. Foto: Næstved Kommune


Næstved Kommune har fokus på at blive en mere attraktiv uddannelsesby, hvor de studerende får bedre mulighed for at bringe deres viden aktivt i spil på arbejdsmarkedet, mens de studerer – fx ved at kombinere uddannelse og praktik. Samtidig har erhvervslivet i kommunen i stigende grad behov for kvalificeret arbejdskraft.

Derfor har kommunen indgået en samarbejdsaftale med Roskilde Universitet, hvor der er fokus på at forene uddannelse med konkret erfaring ude i erhvervsvirksomhederne.

Det er især inden for fagområder som bæredygtighed, offentlig forvaltning, sundhed og byudvikling, at der er et stigende behov for arbejdskraft og andre spændende dilemmaer, som det giver god mening at kigge på i samarbejdet.

I løbet af efteråret vil en arbejdsgruppe kortlægge, hvilke fagområder det vil give god mening at samarbejde om. Herefter vil de se på, hvilke kandidatuddannelser på Roskilde Universitet, der bedst matcher disse ønsker. Og hvordan det kan kobles med erhvervsvirksomhederne – fx ved at bringe erhvervslivet ind som undervisere eller tilbyde praktik, studiejobs og projekter til de studerende.

"Jeg ser er stort potentiale i samarbejdet med RUC. Der er en god styrke og synergi i, at de unge kan koble det, de lærer på uddannelsen, med det, de lærer på virksomhederne. Samtidig giver det vores erhvervsvirksomheder mulighed for at få helt ny viden gennem forskning. Det gør Næstved til en endnu mere attraktiv uddannelsesby, og det giver erhvervslivet bedre adgang til den nyeste viden og den arbejdskraft, som de efterspørger. Det styrker de unge, det styrker erhvervslivet, og det styrker hele kommunen," udtaler borgmester Carsten Rasmussen.

"Roskilde Universitet og Næstved Kommune har allerede gode erfaringer med, at studerende og forskere samarbejder om projekter, både med kommune og lokale virksomheder. Med den nye aftale rykker vi til næste niveau, fx med uddannelsespartnerskaber. Vi skal skabe tværfaglig viden ved at arbejde med problemstillinger i virkeligheden, fx inden for nærhed i sundhed, by- og landudvikling, grøn omstilling og offentlig forvaltning. Det er vejen til at løfte opgaven som Sjællands universitet,” siger rektor Hanne Leth Andersen.


Samarbejde om udvikling og forskning

Samarbejdsaftalen handler også om, at Næstved Kommune og Roskilde Universitet vil undersøge mulighederne for fælles udviklings- og forskningsprojekter i samarbejde med erhvervslivet. Det kan ske i form af større eller mindre forskningsprojekter eller ph.d.-projekter, der kan hjælpe erhvervsvirksomhederne og kommunen med at få viden, som ikke er tilgængelig i dag.

Det kan fx være viden om, hvordan man udvikler erhvervslivet i en mere bæredygtig retning, hvordan man udvikler havneområdet og bymidten, hvordan man sikrer de bedste sundhedsmæssige vilkår for unge og ældre, osv.

Samarbejdet har tre mål:

- Hæve uddannelses- og vidensniveauet gennem udvikling af nye uddannelsesindsatser.
- Fremme lokalt vækstpotentiale gennem vidensamarbejde med erhvervslivet og institutioner.
- Understøtte samarbejdet mellem den kommunale praksis og Roskilde Universitets uddannelse og forskning.