| Nyhed

Millionbevilling til forskningsprojekt om international standardisering af retfærdighed

Det internationale samfund har udviklet en standard for, hvordan man gør op med systematiske overtrædelser af menneskerettigheder, hvis disse finder sted i borgerkrige eller diktaturer. Men hvorfor har man en standard for retfærdighed? Det skal lektor Line Engbo Gissel undersøge i et nyt projekt, som bliver støttet med 5,9 millioner kroner fra Danmarks Frie Forskningsfond.
Lektor Line Engbo Gissel
Lektor Line Engbo Gissel. Foto: Lisbeth Holten

 

Når samfund befinder sig i en overgangsperiode efter borgerkrige, diktaturer eller undertrykkelse, er der ofte ønske om opgør med fortidens grusomheder, fordi det kan hjælpe landet ind på fredens eller demokratiets vej.

Denne overgangsjustits, som på engelsk hedder ’transitional justice’, kommer ofte til udtryk i form af retssager, sandhedskommissioner, krigserstatninger, undersøgelser, statsreformer, mindesmærker eller amnestier. Processen er blevet standardiseret over de seneste årtier.

I et nyt forskningsprojekt vil lektor Line Engbo Gissel fra Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet undersøge, hvorfor denne model om overgangsjustits er blevet standardiseret, og hvem der har bidraget til det. Projektet tager udgangspunkt i fire casestudier fra det globale til det lokale niveau, om henholdsvis FN, Uganda, Colombia og Syrien. Line Engbo Gissel har modtaget en bevilling på 5,9 millioner kroner fra Danmarks Frie Forskningsfond til projektet.

"Projektet er vigtigt, fordi det undersøger de politiske og juridiske processer, der over de sidste 15 år har konsolideret det internationale samfunds model for retfærdighed og overgangsjustits. Det er en model, der ikke altid virker stabiliserende eller sågar retfærdig for de berørte samfund, så projektet undersøger, hvorfor modellen ser ud, som den gør, og hvem der har udformet den. Samtidig er der initiativer i Syrien, Colombia og Uganda, der gradbøjer eller nytænker, hvad international retfærdighed er og kan være, så projektet undersøger også, hvordan modellen udfordres eller forstærkes i konfliktramte samfund," siger Line Engbo Gissel.

Projektet med titlen 'Standardisation of Transitional Justice: Consolidation, Innovation and Politics’ bliver til i et samarbejde mellem Roskilde Universitet og Transitional Justice InstituteUlster University i Nordirland. Ud over lektor Line Engbo Gissel, som er projektleder, deltager lektor og jurist Thomas Obel Hansen fra Ulster University, postdoc Line Jespersgaard Jakobsen fra Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet og en kommende ph.d.-studerende.

Læs mere på projektets hjemmeside.