| Nyhed

Millionbevilling: Styrket børneinddragelse i det familieretlige system

Roskilde Universitet, Professionshøjskolen Absalon og Familieretshuset modtager en bevilling på seks millioner kroner fra VELUX FONDEN til et projekt om sammenhængen mellem børns hverdagsliv og praksis i Familieretshuset.
RUC indgangsportal


Skilsmisser kan være konfliktfyldte, og det kan gå ud over børns trivsel og udvikling. Forskning og erfaringer viser, at det kan påvirke børn negativt i forhold til deres mentale helbred, sociale relationer og engagement i forbindelse med uddannelse.

I et nyt forskningsprojekt skal partnerne undersøge, hvordan børneinddragelse kan forbedre den støtte, som børn og forældre modtager, og derigennem afbøde de potentielt negative konsekvenser ved en skilsmisse. Professor Hanne Warming fra Roskilde Universitet leder forskningsprojektet, der desuden har Professionshøjskolen Absalons Center for Socialt Arbejde og Forvaltning og Familieretshuset som partnere.

Familieretshuset er den offentlige myndighed, der i 2019 erstattede Statsforvaltningen, og skilsmissesager og tvister om forældremyndighed, bopæl og samvær behandles i Familieretshuset.

VELUX FONDEN støtter projektet med en bevilling på seks millioner kroner i fondens HUMpraxis-program, der har til formål at fremme samarbejde og vidensudveksling mellem forskere og praksisaktører inden for social-, aldrings- og miljøområdet.

”Det fantastiske ved dette projekt er, at udvikling af Familieretshusets børneinddragelsespraksis og forskning i børnenes hverdagsliv kommer til at indgå som ligeværdige parter. Det giver optimal mulighed for at skabe resultater både forskningsmæssigt og i praksis – frem for hvis forskningen eksempelvis var begrænset til evaluering eller praksis til empirisk genstandsfelt. Vi glæder os meget til at komme i gang,” siger projektleder og professor Hanne Warming.

Familieretshuset blev oprettet ud fra en ambition om at bringe børn bedst muligt gennem familiens brud, og derfor er der i Familieretshuset oprettet en særlig børneenhed, som tager hånd om barnet gennem processen, og som skal skabe rum for børnenes inddragelse.

Projektets formål er at styrke og kvalificere disse bestræbelser ved at producere ny grundvidenskabelig viden om de dynamikker, der skaber børns trivsel og mistrivsel samt forskningsbaseret udvikling og implementering af denne viden og nye metoder til at tale med og få indblik i børnenes perspektiver.

Projektet er treårigt.