| Forskningsnyt

Menneskelig anerkendelse er endemålet for afrikanske migranter

Ny international bog udforsker, hvilken betydning afrikansk migration har for det almindelige liv hos både migranterne og de mennesker, der bliver tilbage i hjemlandet. Lektor Christian Groes fra Roskilde Universitet er redaktør på bogen.
Christian Groes gade Rubrik
Lektor Christian Groes fra RUC er redaktør og forfatter til ny bog, der belyser, hvad der driver så mange mennesker imod Europa. Foto: Uffe Weng


Strømme af afrikanske migranter kommer til Europa, og det bliver diskuteret, hvilken indflydelse det har på arbejdsmarkederne, grænsekontrol og forskellige konflikter. Men i skyggen af disse store problemstillinger er der især ét aspekt, der bliver overskygget: Migrationens betydning for det almindelige liv.

Lektor Christian Groes fra Roskilde Universitet er redaktør og forfatter til den nye bog ’Affective Circuits: African Migrations to Europe and the Pursuit of Social Regeneration’, der belyser, hvad der driver så mange mennesker imod Europa. Migration har stor betydning for det almindelige liv hos de mennesker, der lægger hjemlandet bag sig for at søge et bedre liv i Europa, men det har også en effekt på de mennesker, der bliver i hjemlandet.

”Uanset om der er tale om migranter, der rejser til Europa for at søge almindeligt arbejde, eller som ender i kriminalitet, deler de et helt grundlæggende motiv: at blive set som et fuldbyrdet og succesfuldt menneske – i familiens og andre menneskers øjne. Europa er ikke endestationen i gængs forstand. Det er den menneskelige anerkendelse, der er endemålet, og Europa er kun en genvej til at opnå det,” siger Christian Groes.

’Affective Circuits: African Migrations to Europe and the Pursuit of Social Regeneration’ indeholder bidrag fra førende integrationsforskere og antropologer i USA og Europa. Alle forskerne har lavet feltarbejde i både de afrikanske lande, som migranterne kommer fra, og i de lande i Europa, som de kommer til. Migranterne er blevet fulgt hele vejen. Formålet er at give en forståelse af de mange bevæggrunde, der ligger bag de store migrantstrømme fra Afrika, som Europa oplever i dag.

”Vi sætter fokus på de kredsløb af både følelser, intimitet og materielle goder, der flyder mellem migranter og deres familier på tværs af grænser. Bogen viser med al tydelighed, hvilke mekanismer der blokerer for dette kredsløb i form af stramme love for indvandring, deportationer, nye familiemønstre og moraler vedrørende køn, slægt og seksualitet,” siger Christian Groes.

’Affective Circuits: African Migrations to Europe and the Pursuit of Social Regeneration’ bliver udgivet på forlaget University of Chicago Press.

Mere information

Kontaktinfo Christian Groes

’Affective Circuits: African Migrations to Europe and the Pursuit of Social Regeneration’ på forlaget The University of Chicago Press