| Tæt på videnskaben

Lys er kultur

Lys handler om meget mere end at kunne se. I Danmark handler det bl.a. også om afkobling, at føle sig hjemme og om at være en del af et fællesskab. I Jordan og andre kulturer spiller lys en helt anden rolle.
Mikkel Bille
Lektor på Roskilde Universitet Mikkel Bille har netop modtaget en million-bevilling fra Velux Fonden til at forske i lys.


Du træder ind i et køligt, mørkt kælderrum og trykker på kontakten. Lyset blinker og knitrer en enkelt gang, inden det tænder helt, og oplyser de brune papkasser, der står helt musestille ved siden af hinanden.

Eller du går en aftentur på Israels Plads, hvor gadelamper og lysene fra lejlighederne omkring pladsen blander sig med hinanden. Det føles lidt hjemligt, men også fremmed på én og samme tid.   

Måske kender du følelsen. Men findes der ord, der kan beskrive den slags følelser? Ikke mange, men det er forsker og lektor på RUC Mikkel Bille i gang med at lave om på. Han er uddannet antropolog og interesserer sig for forholdet mellem mennesker og ting. Hvordan oplever og bruger folk ting? Og hvordan er lyset med til at forme vores oplevelse og relation til verden omkring os?
 

Lys i Danmark og Jordan

Hans forskning har indtil nu bl.a. vist, at der er store forskelle på, hvordan mennesker bruger lys afhængig af kultur. Fx handler belysningen i Jordan om at få rummene til at fremtræde så store som muligt.

»I Jordan synes de, at det kolde lys fra et lysstofrør og elsparepærer er det bedste lys i verden. Glødepæren giver et lidt træt, gulligt og ubehageligt lys, synes de,« fortæller Mikkel Bille. 

»Præmissen for hvad et rum skal kunne er en helt anden end i Danmark. Det handler ikke om hygge, men om formalitet, om at vise sig frem, vise at man har et stort hjem, at man er gæstfri, ærværdig og generøs,« forklarer Mikkel Bille, der har været på feltstudier i Jordan i mere end to år.  
 

lys Jordan
Dagligstue i Jordan. Foto: Mikkel Bille
Dansk dagligstue
Dansk dagligstue.

Ny forskning i lys i Norden

I sit nye forskningsprojekt ’Living with Nordic Lighting’, som netop har modtaget en bevilling fra Velux Fonden på 5,8 mio. kr. skal Mikkel Bille sammen med en række andre forskere udvikle teorier og metoder til at kortlægge og sætte ord på, hvordan byrum opleves. I projektet vil forskerne konkret undersøge sammenhængen mellem lys, stemninger og hverdagspraksis i de tre skandinaviske hovedstæder København, Oslo og Stockholm.

Byplanlæggere og designere anvender i stigende omfang lysdesign til at forme byens rum. Tanken er, at spotlys, placeringer og farver fra nye lysteknologier kan øge tryghed, mobilitet og energiudnyttelse.

»Hvad betyder et hvidt LED-lys eller en gammel lygtepæl for stemningen i et byrum? Og hvilken betydning har det for os som mennesker? Byen er ikke blot en scene, folk passivt træder ind på. Den er et rum med sociale fælleskaber, historier og skiftende stemninger, der forhandles af forskellige brugere på forskellige tidspunkter, og det er vigtigt at undersøge, hvis vi vil forstå den rolle, teknologier spiller i menneskers liv og udviklingen af gode byer at være i,« siger Mikkel Bille.

I projektet vil de bl.a. finde måder at beskrive forskellige stemninger på:

»Fx er der en helt særlig stemning, når du en sommermorgen er på vej hjem fra byen, hvor solen står op, og byen er tom, men alligevel ikke helt tom. Eller steder, der føles ubehagelige, uden at man helt kan pege på, hvad det er, men hvor belysningen spiller en rolle. Hvordan kan vi sætte ord på, hvad disse stemninger er? Og hvordan kan vi forstå byen - ikke bare som nogle gader, lygtepæle og infrastruktur - men som stemningsmættet rum for mennesker skabt gennem belysning på godt og ondt,« siger Mikkel Bille.