| Nyhed

Løsningerne på Region Sjællands sundhedsudfordringer ligger også på Christiansborg

Er man som vælger interesseret i at bidrage til at afhjælpe sundhedsproblemerne i regionen, er der god grund til at sætte sig ind i, hvad de politiske partier i Folketinget har tænkt sig at gøre. Kommuner og regioner kan ikke løse problemet alene.
Christiansborg
"Gode sundhedstilbud koster penge, og kommunernes økonomi bestemmes i høj grad af Christiansborg," skriver professor Peter Triantafillou i dette indlæg, som er blevet bragt i Sjællandske Medier. Foto: Colourbox


(Dette indlæg er blevet bragt hos Sjællandske Medier den 20. oktober 2022.)

Region Sjælland har ganske store udfordringer på sundhedsområdet.

Især ser vi en stor andel af borgere med dårlig sundhed og en markant mangel på sundhedspersonale.

Løsningen på disse problemer ligger til dels på kommunalt og regionalt niveau, men i stort omfang også på Christiansborg.
 

De store udfordringer

Det er desværre velkendt, at borgerne i Region Sjælland har relativt store problemer med kroniske sygdomme såsom diabetes, hjerte-kar-sygdomme, KOL og mental trivsel. Ifølge undersøgelsen »Sundhedsprofil 2021« så er rygning og forbruget af alkohol heldigvis faldet siden 2017, men sundhedsudfordringerne er samlet set stigende på flere områder, og disse udfordringer er på mange punkter også større end i resten af landet.

Eksempelvis er andelen af borgere med et usundt kostmønster steget, næsten hver femte borger er svært overvægtig, og antallet af borgere med to eller flere længerevarende sygdomme (multisygdom) er fortsat stigende.

Undersøgelsen viser desværre også, at der er en stigning i andelen med lav mental trivsel, og at andelen af ensomme borgere er steget med næsten 50 procent siden 2017.

Der er især to årsager til, at borgerne i Region Sjælland generelt har en dårligere sundhed end i de fleste andre danske regioner, nemlig: at der er relativt mange ældre borgere og relativt mange med en lavindkomst.

I hele Danmark er det sådan, at disse to grupper generelt har dårligere sundhed.

Den relativt dårlige sundhed skyldes imidlertid ikke kun befolkningssammensætningen, men også at mange områder i regionen oplever særdeles store problemer med at rekruttere og fastholde læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale.

Denne mangel betyder i sig selv, at det er svært for kommunerne og regionen at levere alle de tilbud om forebyggelse og genoptræning, som de gerne vil. Endelig er mange kommuner i Region Sjælland mere end almindelig økonomisk pressede.

Sammen med manglen på sundhedspersonale betyder det, at kommunerne har svært at levere de tilbud om forebyggelse og genoptræning, som er vigtige for at holde befolkningen sund og arbejdsdygtig.


På Christiansborg

Løsninger på regionens sundhedsudfordringer skal findes både på kommunalt, regionalt og ikke mindst nationalt niveau. Kommunerne i Region Sjælland har allerede taget en række initiativer såsom at oprette lægehuse mhp. at sikre, at alle borgere har adgang til en praktiserende læge.

Der er også iværksat rigtig mange programmer i samarbejde mellem kommune og regioner mhp. at yde bedre ambulante tilbud om genoptræning og patientens egen håndtering af kroniske sygdomme som diabetes og KOL. Dette arbejde kan og bør selvfølgelig styrkes yderligere.

Imidlertid er der grænser for, hvor meget kommunerne og regionen kan gøre.

Gode sundhedstilbud koster penge, og kommunernes økonomi bestemmes i høj grad af Christiansborg.

For det første påvirkes kommunernes økonomi direkte gennem udligningsordningen, der søger at skabe en mere ligelig fordeling af ressourcer mellem landets kommuner. De velhavende kommuner er - ikke overraskende - meget lidt glade for at aflevere flere penge, end de allerede gør.

Men hvis de fattigste kommuner i Region Sjælland skal have råd til at rekruttere og fastholde sundhedspersonale med henblik på at styrke forebyggelses- og genoptræningstilbud, så er det svært at komme udenom yderligere udligning.


Lav indkomst

En anden faktor er tilflytningen af borgere med en relativt lav indkomst. De seneste to årtier har mange borgere med lav indkomst været presset til at flytte væk fra Københavnsområdet pga. stærkt stigende boligpriser.

Mange flytter til nogle af de kommuner i Region Sjælland, hvor boligpriserne er lavere. Disse borgere har som nævnt generelt større sundhedsproblemer, hvilket belaster den kommunale økonomi. Det har vist sig, at de fleste partier på Christiansborg har haft meget lidt lyst til at gøre noget ved dette problem.

Måske kan de aktuelt stigende renter og udsigten til markante fald på boligpriserne i København omsider få færre fattige borgere til at flytte til de i forvejen mest pressede kommuner i Region Sjælland.

Men det er nok alligevel værd at kigge på folketingspartiernes holdning til spørgsmål om boligbeskatning, udligningsordningen og andre tiltag, der påvirker kommunernes økonomiske muligheder for at levere tilstrækkelige sundhedstilbud til deres borgere.