| Nyhed

Kommunalvalg 2021 - ekspertliste

Roskilde Universitet har sammensat en ekspertliste med relevante forskere i forbindelse med kommunalvalget 2021.
Valgkort
Arkivfoto: Colourbox.

 

Demokrati og civilsamfund: 

Jacob Torfing, professor, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv:

•    De kommunalpolitiske udfordringer
•    Kommunalpolitikernes politiske ledelse
•    Borgerdeltagelse
•    Hvorfor er det vigtigt at stemme?

E-mail: jtor@ruc.dk, tlf: 4674 2185, mobil: 2282 9238

 

Eva Sørensen, professor, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv:

•    Det kommunale demokratis tilstand
•    Politikernes vilkår og arbejdsformer
•    Kommunalpolitikernes ledelsesopgave
•    Relationen mellem politik og administration i kommunerne
•    Borgerdeltagelse
 
E-mail: eva@ruc.dk, tlf: 4674 2486, mobil: 2242 0225

 

Thomas P. Boje, professor emeritus, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv:

•    Borgernes deltagelse og inddragelse i den politiske beslutningsproces
•    Medborgerskab og solidaritet i et flerkulturelt samfund
•    Civilsamfund og frivillighed
•    Ulighed – økonomisk, socialt og kulturelt
•    Velfærdsstaten – borgernes indflydelse

E-mail: boje@ruc.dk, mobil: 3066 6593

 

Tina Øllgaard Bentzen, lektor, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv:  

•    Nye politikerroller
•    Borgerinddragelse

E-mail: tinaob@ruc.dk, tlf: 4674 3382, mobil: 2946 9501

 

Troels Schultz Larsen, lektor, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv:

•    Ulighed, eksklusion, stigmatisering
•    Integration, boligsocialt arbejde
•    Bolig, boligmarked, udsatte boligområder, udsatte landområder, ghetto, parallelsamfund

E-mail: tschultz@ruc.dk, tlf: 4674 2864

 

Bent Greve, professor, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv:

•    Kommunernes økonomi og skat, herunder udligningsordning 
•    Velfærd og sundhed, herunder ældreomsorg
•    Styring i kommunerne
•    Arbejdsmarkedspolitik

E-mail: bgr@ruc.dk, tlf: 4674 2585, mobil: 2295 8814


Offentlig-privat samspil:

Ole Helby Petersen, professor, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv:

•    Udlicitering 
•    Privatisering 
•    Offentlig-privat samspil

E-mail: olehp@ruc.dk, mobil: 5122 7573


Kommunikation og sociale medier:

Sine Nørholm Just, professor, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab:

•    Valgretorik
•    Politisk debat
•    Digital kommunikation

E-mail: sinenjust@ruc.dk, tlf: 4674 3363, mobil: 2077 4039

 

Mark Ørsten, professor, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab:

•    Politisk journalistik
•    Mediernes dækning af national, regional/lokal og transnational (EU-)politik
•    Nyhedsmediernes valgdækning
•    Digitale mediers betydning for valgkampen

E-mail: oersten@ruc.dk, tlf: 4674 3704, mobil: 2670 0035

 

Mads Kæmsgaard Eberholst, studielektor, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab:
 
•    Valg og politikere på sociale medier

E-mail: makaeb@ruc.dk, tlf: 4674 3758, mobil: 2972 9774


Ældre og sundhed:

Anne Liveng, lektor, Institut for Mennesker og Teknologi:

• Uddannelse til/kompetenceudvikling i ældrepleje
• Omsorg
• Værdighed

E-mail: aliveng@ruc.dk, tlf: 4674 2888, mobil: 2963 4673

 

Tine Rostgaard, professor (MSO), Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv:

• Ældrepleje
• Aldring
• Velfærdsydelser
• Dagpasning og orlov
• Ligestilling

E-mail: tiro@ruc.dk, tlf.: 4674 2391, mobil: 4274 3445


Klima og bæredygtighed:

Thomas Budde Christensen, lektor, Institut for Mennesker og Teknologi:

• Affald
• Klima og energi
• Bæredygtighed
• Miljø

E-mail: tbc@ruc.dk, tlf: 4674 2637, mobil: 4674 2637

 

Jan Pries-Heje, professor, Institut for Mennesker og Teknologi:

• Klima/bæredygtighed i samspil med digitalisering

E-mail: janph@ruc.dk, tlf.: 4674 3051, mobil 2347 4463

 

Henrik Hauggaard-Nielsen, professor, Institut for Mennesker og Teknologi:

• Klima/bæredygtighed: Kombinationen mellem en ressourceeffektiv produktion af fødevarer samtidig med sikring af jordens sundhed igennem næringsstofkonservering og kulstoflagring
• Aktørinddragelse som en afgørende faktor for omstillingsprocesser

E-mail: hnie@ruc.dk, tlf: 4674 3641, mobil: 2133 0785

 

Daginstitution og skole:

Annegrethe Ahrenkiel, lektor, Institut for Mennesker og Teknologi:

• Børns sproglige og sociale udvikling
• Børns leg og venskaber
• Pædagogisk faglighed

E-mail: annegrah@ruc.dk, tlf: 4674 2675, mobil: 2872 1190


Pernille Juhl, lektor, Institut for Mennesker og Teknologi:

• Småbørn i dagtilbud
• Udsatte børn og interventioner
• Samarbejde mellem hjem og dagtilbud

E-mail: peju@ruc.dk, tlf: 4674 3389, mobil: 2728 1540

 

Mere information

For yderligere information kontakt Roskilde Universitets presseservice