| Nyhed

Kan nanomaterialer bruges som skjold mod bakterier og vira?

Er det muligt at skabe nye nanomaterialer, der kan danne overflader, som kan genkende og nedbryde skadelige bakterier eller vira? Det skal forsker fra Roskilde Universitet undersøge i nyt forskningsprojekt, som har fået 2 mio. kr. fra Villum Fonden.
Biljana Mojsoska
”Hvis vi lykkes med projektet, er et af potentialerne bakterieafvisende overflader til medicinsk udstyr i direkte kontakt med kroppen som fx katetre og kontaktlinser,” siger lektor Biljana Mojsoska. Foto: Fablab.


Med en forskningsbevilling på 2 mio. kr. fra Villum Experiment vil lektor Biljana Mojsoska undersøge nanostrukturers potentielle evne til at genkende specifikke molekyler i fx miljøgifte, bakterier og vira.

”Hvis vi lykkes med projektet, er et af potentialerne bakterieafvisende overflader til medicinsk udstyr i direkte kontakt med kroppen som fx katetre og kontaktlinser,” siger Biljana Mojsoska.

Grundidéen er inspireret af den måde, naturen selv kan danne foldede proteiner ud af aminosyrer. I forskningsprojektet vil Biljana Mojsoskas forskningsgruppe nu konkret undersøge potentialet for kunstigt at designe såkaldte peptoid polymerer, der som kemiske byggesten kan sættes sammen til nye nanomaterialer med helt specifikke egenskaber.  

”I laboratoriet bygger jeg basalt set molekyler, der kan samles til nye nanostrukturer. Overfladekemi og funktion hænger tæt sammen i mange produkter, og vi håber at udvikle nanomaterialer, som i sidste ende kan produceres industrielt på en billigere, hurtigere og mere bæredygtig måde, end tilfældet er i dag,” siger Biljana Mojsoska.
 

Højrisikovillige midler skal teste originale forskningsidéer

Forskningsprojektet vil løbe over de kommende to år med støtte fra Villum Experiment. Programmet stiller højrisikovillige midler til rådighed for forskningsprojekter, der afprøver ukonventionelle forskningsidéer med potentiale til grundlæggende at ændre vores viden om verden.

Villum Eksperiment har i år uddelt i alt 99 mio. kr. til 51 forskere, og forskningsprojekterne har været gennem et helt specielt nåleøje: Ansøgerne har været anonymiseret for et internationalt bedømmelsespanel for at skærpe fokus på forskningsidéerne og lade forskerne tænke frit.

Roskilde Universitets forskning i nye nanomaterialer sker i tæt samarbejde med forskere fra Københavns Universitet og Lawrence Berkeley National Laboratory i Berkeley, Californien.

 

Mere information:

For yderligere information kontakt: 

Lektor Biljana Mojsoska, e-mail, biljana@ruc.dk, tlf.: 4674 3645

Læs mere om bevillingen og Villum Experiment-programmet på fondens hjemmeside.

Læs mere om Biljana Mojsoskas forskning og hendes samarbejde med Fablab RUC.

 

Grundforskning i nye nanomaterialer

Biljana Mojsoskas forskning søger svar på et af de grundlæggende spørgsmål i nanoteknologi: Hvordan der hurtigere, lettere og mere miljøforsvarligt kan produceres nanooverflader med specifikke egenskaber, der fungerer på samme måde uanset, hvilket materiale der overdækkes med nanomaterialet.

Bevillingen fra Villum Experiment giver mulighed for at udforske de grundvidenskabelige elementer i disse nanostrukturer og for senere at teste stabiliteten af de udviklede nanostrukturer og dermed potentialet for anvendelse i forskellige biologiske sammenhænge.  

Målet er at udvikle et koncept, hvor nanooverfladematerialer kan blive fremstillet ved hjælp af syntetiske polymerer, der ligner strukturen af ​​peptider. Med specifikke sekvenser af disse molekyler kan polymeren præges til de ønskede strukturer. Fx til specifikke sekvenser, der genkender bakterier og lave en nanooverflade, der påvirker bakterierne og dræber dem.