| Tæt på videnskaben

Kampen om tilliden

Kommunikation er rykket helt ind i centrum af alle moderne virksomheders forretning. Det giver både store muligheder og problemer. I en ny bog vil professor (mso) Jacob Dahl Rendtorff gøre os klogere på begrebet virksomheds-legitimitet, som bl.a. handler om kommunikation.

IKEA
Virksomheder kan ikke blot fokusere på deres indtjening, påpeger professor (MSO) Jacob Dahl Rendtorff. Foto: Unsplash.com


Kan man som tobaksvirksomhed lykkes med at kommunikere, at man går op i folks sundhed? Kan IKEA troværdigt gå op i ligestilling og samtidig bortcensurere alle kvinder i deres katalog i Saudi-Arabien, fordi de ikke bærer tørklæde?

Virksomheder er i dag en del af et stærkt politisk felt, og det kan være en udfordring. De bliver vurderet på meget mere end den konkrete vare, de sælger, og det er de nødt til at forholde sig til, siger professor (mso) i ledelsesfilosofi på RUC Jacob Dahl Rendtorff.

»Spørgsmålet om virksomheders etik og ansvar er blevet meget vigtigere i dag, end det har været tidligere. Virksomheder kan ikke blot fokusere på deres indtjening. De skal bidrage til udviklingen af samfundet og til at løse samfundets problemer,« forklarer Jacob Dahl Rendtorff, der forsker i virksomheders ansvar, etik og legitimitet.

»Hvor virksomheder tidligere var en juridisk og økonomisk enhed, så er de i dag en politisk enhed, der hele tiden skal kommunikere om, hvem de er, og forholde sig til samfundet,« siger Jacob Dahl Rendtorff.

I sin kommende bog ’Handbook of Business Legitimacy’ sætter han netop fokus på begrebet legitimitet. For vi mangler begreber og værktøjer til at forstå og analysere den virkelighed, som alle virksomheder befinder sig i i dag, mener forskeren. Grundlæggende har han dog én basal pointe om begrebet legitimitet:

»Legitimitet handler i bund og grund om befolkningens forventninger til virksomheden. Legitimitet er oprindeligt et juridisk begreb, hvor legalitet var lig med legitimitet. I dag handler det ikke kun om det lovlige, men også om, hvad der er samfundsmæssigt etisk,« siger Jacob Dahl Rendtorff.

 

Kampen om tilliden