Jacob Torfing: ”Første gang jeg skulle vejlede en gruppe på RUC, blev jeg fuldstændigt lamslået”

Politolog Jacob Torfing har sat konkrete aftryk på velfærdssamfundet med sin forskning i offentlig innovation og offentlig-privat samarbejde. Han søgte til Roskilde Universitet som ung forsker, fordi der var plads til nye ideer og foretagsomhed, og den plads har han bl.a. brugt til at opbygge et af universitetets stærke forskningsmiljøer, The Roskilde School of Governance. Og så betragter han det stadig som en gave at følge de studerendes projektarbejder.
Portræt af professor Jacob Torfing
Professor Jacob Torfing ser excellent forskning som det, der skal give RUC noget mere pondus det næste årti.


Hvor oplever du, at du har gjort den største forskel med din forskning?

- Jeg og mine gode kolleger var faktisk nogle af de første til at forske i offentlig innovation, og derigennem har vi været med til at skabe en helt ny innovationsdagsorden ude i kommunerne. Vi havde bl.a. et stort strategisk forskningsprojekt fra 2009 til 2013, CLIPS, som helt konkret mundede ud i, at regeringen og KL etablerede et Center for Offentlig Innovation – der nu er blevet til Center for Offentlig-Privat Innovation. Det var et forslag, jeg kom med i forlængelse af CLIPS-projektet, og så blev jeg simpelthen ringet op af nogle ministeriefolk, som spurgte til, hvad det skulle koste, og hvordan man kunne gøre det. Så det har virkelig været med til at forandre den offentlige sektor.

- Jeg interesserer mig særligt for, hvordan offentlige og private parter – både virksomheder, men også borgere og civilsamfundsorganisationer – kan arbejde sammen om at skabe nye og bedre samfundsløsninger. I sidste ende handler det om at finde måder, vi kan styrke demokratiet ved at inddrage flere parter i samtalen, for vores demokrati er jo truet og presset fra mange sider i de her år.

 

RUC baggrundsgrafik

"Da jeg kom hertil som ung forsker, blev jeg støttet i mine ideer og virkelyst på en helt anden måde, end jeg havde oplevet andre steder – der var virkelig gode muligheder for at sætte noget i gang."

Kort om Jacob Torfing

  • Forsker i, hvordan man organiserer, styrer og leder den offentlige sektor.
  • Er oprindelig uddannet i statskundskab fra Aarhus Universitet og tog en Master og en ph.d. på University of Essex i England. Var allerede dengang meget interesseret i den omstilling af velfærdsstaten, der foregik med de store reformer i 90’erne, og hvordan samarbejdet mellem stat, marked og civilsamfund kan skabe forandring i den offentlige sektor, og i samfundet i det hele taget.
  • Blev ansat på Roskilde Universitet i 1995 og var med til at grundlægge Center for Demokratisk Netværksstyring, som i dag hedder Roskilde School of Governance. Er leder af centret, som har en stærk international profil og har været ramme om en lang række store kollektive forskningsprojekter.