| Nyhed

Institutleder udnævnt til ridder af Dannebrogordenen

Institutleder Anders Siig Andersen bliver belønnet af Kongehuset for sin indsats som institutleder og uddannelsesforsker.
Institutleder Anders Siig Andersen
Anders Siig Andersen har været institutleder på RUC siden 2008. Foto: Poul Erik Nikander Frandsen.

 

Siden 2008 har Anders Siig Andersen været institutleder ved Roskilde Universitet. Først i Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning og dernæst i Institut for Mennesker og Teknologi. Det er bl.a. dette arbejde Kongehuset har valgt at belønne ved at udnævne Anders Siig Andersen til ridder af Dannebrogordenen.  

”Min indsats som institutleder har været båret af en bestræbelse på at bevare og revitalisere RUC’s kerneværdier i lyset af konstant forandrede rammevilkår og nye samfundsmæssige udfordringer,” siger Anders Siig Andersen.

Anders Siig Andersen har påtaget sig en lang række aktiviteter som faglig ekspert på regionalt og nationalt plan. I perioden fra 2013 til 2016 har han været ledelsesrepræsentant - og formand i hovedparten af perioden - for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Region Sjælland og Roskilde Universitet. Han har poster som bestyrelsesmedlem i Gate 21, der arbejder for grøn omstilling og bæredygtig udvikling, for Erhvervsakademi Sjælland og Næstved Gymnasium.

Internt på Roskilde Universitet har Anders Siig Andersen igennem sin karriere påtaget sig opgaver inden for forskning, uddannelse, forskeruddannelse, ekstern finansiering og organisationsudvikling. I tiden som institutleder har han været medlem af universitetsledelsen på RUC, hvor har han været med til at tage ansvar for væsentlige reformer af universitetets uddannelser, kvalitetssystem og organisatoriske struktur.

Anders Siig Andersen har i mange år været engageret i uddannelsesforskning. Han har bidraget til at udvikle pædagogiske tilgange til erhvervsuddannelser, læring i arbejdslivet, viden om samspillet mellem læringsmiljøer og livshistoriske læreprocesser samt problemorienteret projektlæring, ligesom han gennem sin forskning har sat fokus på det videnskabsteoretiske og metodologiske grundlag.

Mere information:

Institutleder ved Institut for Mennesker og Teknologi, Anders Siig Andersen, mail: siig@ruc.dk, tlf. 4674 2798.