| Nyhed

Hvad er forskerens muligheder og grænser for at deltage i den offentlige debat?

Professor Jacob Dahl Rendtorff har modtaget en bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond til at undersøge forskerens rolle i samfundet set i lyset af den seneste tids debat om forskningsfrihed.
Rendtorff
Professor Jacob Dahl Rendtorff forsker bl.a. i virksomheders ansvar, etik og legitimitet.


De seneste år har der kørt en offentlig debat i Danmark om forskningsfrihed, og om der er grænser for, hvordan forskerne benytter forskningsfriheden. Debatten har blandt andet ført til, at Folketinget i maj 2021 vedtog en erklæring om, at universiteternes ledelser løbende skal sikre, at selvregulering af den videnskabelige praksis fungerer.

Professor Jacob Dahl Rendtorff på Roskilde Universitet har netop modtaget en bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond til at undersøge forskerens rolle på baggrund af den aktuelle debat.

Udgangspunktet for forskningsprojektet er, at debatten udfordrer den klassiske idé om forskeren som en samfundsengageret intellektuel, der bringer sig selv i spil i forhold til vigtige samfundsspørgsmål.

”Den offentlige intellektuelle, som bidrager til samfundsdebatten, er enormt vigtig for at skabe et sundt, levende og dynamisk demokrati. Men problemet er, hvad forskerens etik og samfundsansvar egentlig går ud på? Og er den offentlige intellektuelle også en politisk aktivist? I det hele taget er der brug for en dybere forståelse af tænkning og ”intellektuel formuleringskompetence” som grundlag for forskerens samfundsengagement,” siger Jacob Dahl Rendtorff.
 

Den intellektuelle forsker

Kritikere har givet udtryk for, at forskerne ikke skal være engagerede eller aktivistiske, men at de skal forholde sig neutrale, saglige og stille objektive forskningsresultater til rådighed for samfundet. I projektet vil Jacob Dahl Rendtorff undersøge, hvilken rolle forskeren og universitetet kan spille i samfundet.

”Den aktuelle samfundsdebat knytter klassiske diskussioner om viden og magt og om videnskabens rolle i samfundet. Samspillet mellem forsker og samfund skal undersøges mere grundigt. Og her har vi brug for bedre begrebslig forståelse af de forskellige filosofiske og politiske teorier om den offentlige intellektuelles betydning og autoritet i samfundet,” siger professoren.

Jacob Dahl Rendtorff er professor i ledelsesfilosofi og virksomhedsetik ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet. Han forsker blandt andet i virksomheders ansvar, etik og legitimitet.

Han modtager 2,7 millioner kroner fra Danmarks Frie Forskningfond til projektet ’The Ethics and Politics of Free Thinking: The End of the Public Intellectual? A Research Project in Philosophy and Political Theory’.