| Nyhed

Hvad betyder hjemmelæring af helt små børn for familiers hverdagsliv?

Politikere ønsker, at forældre inddrages mere i vuggestue- og børnehavebørns læring. Lektor i psykologi Pernille Juhl har modtaget millionbevilling fra Den Frie Forskningsfond til at undersøge, hvad hjemmelæringsmiljøet betyder for forældreskab og hverdagsliv i familierne.
barn
Fokus på læring i hjemmet er en international tendens, fortæller lektor Pernille Juhl. Arkivfoto: Unpsplash.com


Hvem har ansvaret for helt små børns læring? Og hvilke konsekvenser har det for familiers hverdagsliv og for forældreskabet, hvis en del af ansvaret flyttes fra vuggestuen og børnehaven til forældrene?

Dette bliver vi klogere på med det nye projekt '(Re)configuration of parenthood'. Projektet er ledet af lektor ved Roskilde Universitet Pernille Juhl, der netop har modtaget en Sapere-Aude-bevilling på 6,2 mio. kr. fra Danmarks Frie Forskningsfond. Sapere Aude er en bevilling, som gives til særligt talentfulde, yngre forskere.

Fokus på læring i hjemmet

I mange af landets kommuner har man stor fokus på den såkaldte tidlige indsats for børn. Tidlig indsats handler om, at der sættes ind så tidligt som muligt over for børn, unge og familier i udsatte positioner. Det politiske fokus på tidlig indsats har medført, at alle daginstitutioner for nyligt har fået til opgave at understøtte alle forældre i at styrke de yngste børns læring på tværs af daginstitution og hjem. Et eksempel på dette er, at forældre bliver rådet til at lave dialogisk læsning med børnene derhjemme eller inddrager børn i eksempelvis at veje ingredienser i forbindelse med madlavning. Dette fokus på læring i hjemmet er en international tendens, men det er nyt i dansk kontekst, fortæller Pernille Juhl:

"Det er helt nyt, at forældre bliver bedt om at tage større del i læringen, og at familielivet dermed bliver ramme om en institutionel dagsorden. Det skaber nye betingelser for familielivet og for samarbejdet mellem familie og daginstitution og dermed nye betingelser for forældreskab," siger Pernille Juhl.

"Én risiko er, at fokus på hjemmelæringsmiljø forstærker ulighed, fordi forældre har forskellige betingelser for at organisere læringsaktiviteter, men det er alt sammen noget, vi nu skal undersøge nærmere," siger Pernille Juhl.

Forældrenes perspektiv

Gennem policy-analyse, spørgeskemaundersøgelse og etnografiske studier i danske familier skal projektet bidrage med viden om forældres perspektiver på, hvordan forældreskab forstås og udøves under de nye betingelser med hjemmelæring.

Bevillingen giver bl.a. mulighed for at etablere stærke forskningssamarbejder med førende internationale forskningsmiljøer inden for familieforskning.

 

Mere information:

For yderligere information kontakt lektor Pernille Juhl, e-mail: peju@ruc.dk

 

Fakta

  • Pernille Juhl er lektor i psykolog på Institut for Mennesker og Teknologi på Roskilde Universitet. Hun forsker i psykologi og pædagogik - herunder forældre og børns hverdagsliv.
  • Bevillingen fra Den Frie Forskningsfond er en del af Sapere Aude-programmet 'DFF-Forskningsleder 2021'.
  • Lektor i hverdagslivets socialpsykologi Allan Westerling, Institut for Mennesker og Teknologi, bidrager også til forskningsprojektet.