| Nyhed

Hermod Ringgaard udnævnt til ridder af Dannebrogordenen

Sekretariatsleder ved Institut for Mennesker og Teknologi på Roskilde Universitet, Hermod Ringgaard, har fået tildelt Ridderkorset af Dannebrog. Han hædres for sin store ledelses- og personalemæssige indsats på Roskilde Universitet.
Sekretariatsleder Hermod Ringgaard
Hermod Ringgaard har været sekretariatsleder siden 2008. Foto: Michael Thomas

 

Hermod Ringgaard har, siden han blev ansat som sekretariatsleder i 2008, haft et stort ansvar for den samlede administration på Institut for Mennesker og Teknologi – både forskningsadministration, studieadministration og økonomi. Hermod Ringgaards indsats har ikke kun været til gavn for instituttets ledelse og drift, men også til gavn for hele RUC, lyder det bl.a. i indstillingen.

Selv forholder han sig beskedent til den anerkendelse, han har modtaget, men han vil til gengæld gerne tale om, hvad han er motiveret af i sit arbejde.

”I min rolle handler det selvfølgelig om at sikre, at vi har en god styring af økonomien og en effektiv drift. I virkeligheden er det lige så meget et spørgsmål om at sikre, at de ansatte er engagerede, og at der er et godt arbejdsmiljø. Jeg har tit arbejdet med organisationsforandringer af den ene eller den anden slags, og jeg er optaget af, at menneskene i organisationen skal kunne se sig selv i de forandringer,” siger Hermod Ringgaard.

I løbet af sin tid på RUC har Hermod Ringgaard bl.a. haft ledende roller i en række digitaliseringsprojekter, eksempelvis i forbindelse med udviklingen af en digital eksamensplatform. Det skete i samarbejde med Københavns Universitet, Århus Universitet, Aalborg Universitet, Copenhagen Business School og Damarks Tekniske Universitet. Projektet førte til, at studerende nu kunne aflevere deres eksamensopgaver digitalt og ikke længere skulle aflevere en papirudgave af deres eksamensopgaver.

Mere information
Sekretariatsleder Hermod Ringgaard, Institut for Mennesker og Teknologi, RUC. E-mail: hermod@ruc.dk, tlf.: 46 74 30 26.