| Nyhed

Geograf fra RUC vinder prestigefuld speciale-pris

Thomas Siggaard Andersen har modtaget en pris for sit speciale om folkelig mobilisering efter eksplosionskatastrofen i Beirut i august 2020.
Thomas Siggaard
Prisen blev overrakt af H.K.H. Kronprinsen ved en prisoverrækkelse hos Geografisk Selskab.


Cand.scient. Thomas Siggaard Andersen har fået tildelt Geografiens Talentpris på 5000 kr.

Prisen blev overrakt d. 25. april af H.K.H. Kronprinsen ved en prisoverrækkelse hos Geografisk Selskab.

Thomas Siggaard Andersen har fået prisen for sit speciale ‘Encounters through Disasters: Disorientation and Insurgency in Post-Explosion Beirut’, som han har afleveret på Nordic Urban Planning Studies på Roskilde Universitet.

Specialet omhandler folkelig mobilisering efter eksplosionskatastrofen på Beiruts havn i august 2021 og er baseret på digitalt feltarbejde foretaget med indbyggere i Beirut under coronaepidemien.

Ny viden om folkelig mobilisering i katastrofeområder 
I indstillingen til specialeprisen fra specialevejleder og lektor i kulturgeografi Lasse Koefoed lyder det bl.a.:

”Specialet har under meget vanskelige forhold udført digitalt feltarbejde i Beirut og har med udgangspunkt i dette arbejde fremkommet med ny interessant viden. Der er tale om relevant viden som kaster lys over folkelig mobilisering til genopbyggelse og solidaritet i katastroferamte områder. I specialet har den studerende på vedholdende vis arbejdet med indbyggernes egne erfaringer og motivationer for genopbygning af Beirut som by efter katastrofen ramte byen i august 2020 (…) Specialet har desuden fokus på, hvordan vi handler når katastrofer rammer os hvilket er en yderst relevant geografisk problemstilling som der udvises en behørig respekt for. ”

Om Geografiens Talentpris:
Geografiens Talentpris er en pris for nyuddannede geografer og tildeles talentfulde geografer, der i det forgangne år har modtaget deres kandidat- eller ph.d.-grad i geografi. Alle prisvindere modtager Geografiens Talentpris for deres kandidat- eller ph.d.- projekt, som er geofaglig relevant, tværfagligt og nytænkende samt samfundsrelevant og aktuelt. De øvrige vindere i år var ph.d. Sinne Borby Ørtenblad og cand.scient. Marie Norddal Jendresen.

 

Mere information

For yderligere information kontakt RUC Kommunikation & Presse