| Nyhed

Forskningsprojekt skal bidrage til bekæmpelse af madspild i den offentlige forsyningskæde

Professor Niels Heine Kristensen fra Roskilde Universitet er projektleder på et nyt forskningsprojekt om madspild, og projektet har fået bevilget 4,1 millioner kroner fra VELUX FONDENs HUMpraxis-program.
Madspild - Colourbox
Bag projektet om madspild står Roskilde Universitet, Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen og grossisterne Dansk Cater A/S og Hørkram Foodservice A/S. Foto: Colourbox

 

FN har udpeget madspild som et væsentligt indsatsområde inden for de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, og på dansk plan har blandt andre Miljøstyrelsen sat fokus på at reducere madspildet.

Det offentlige står for en stor andel af Danmarks bruttonationalprodukt, og derfor vil det være værdifuldt at reducere madspildet i den offentlige forsyningskæde.

Et nyt forskningsprojekt, som bliver ledet af professor Niels Heine Kristensen fra Institut for Mennesker og Teknologi på Roskilde Universitet, skal afdække årsager til madspild i den offentlige forsyningskæde og muligheder for at minimere spildet.

Projektet modtager 4,1 millioner kroner fra VELUX FONDENs HUMpraxis-program, og ud over Roskilde Universitet indgår Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen og grossisterne Dansk Cater A/S og Hørkram Foodservice A/S i projektpartnerskabet.

“På Institut for Mennesker og Teknologi er vi glade for det nye partnerskab, vi har indgået med Københavns Kommune og en række leverandører af fødevarer til det offentlige om at reducere madspild. Vi har på instituttet stor ekspertise i samarbejde om bæredygtig omstilling, regenerativt landbrug, bæredygtige fødevaresystemer og fødevarestudier. Og vi er rigtig glade for, at VELUX FONDEN har valgt at støtte op om dette samarbejde,” siger institutleder Anders Siig Andersen.

Professor Niels Heine Kristensen har gennem en årrække beskæftiget sig med bæredygtige fødevaresystemer og ser dette nye projekt som et fyrtårn for, hvordan kommuner og andre offentlige aktører kan styrke den grønne omstilling:

”Hvis madspildet fra Københavns Kommunes 70.000 daglige bespisninger er i samme størrelsesorden som det, vi ser i andre moderne fødevarenetværk, svarer det til, at København, med den mængde mad der således går tabt, vil kunne bespise en større dansk købstad. Hver dag. Projektet, vi skal i gang med nu, skal i et partnerskab med aktørerne kortlægge det aktuelle madspild i leddene helt frem til kommunens indkøb og samtidig finde løsningsmodeller til, hvordan dette madspild kan reduceres i praksis, ”siger professoren.

Det er projektpartnerskabets oplevelse, at det offentlige kører en stor del fødevarer til bioforgasning og forbrænding, og at omfanget af madspild ikke bliver målt i tilstrækkelig grad. Ligeledes er det vurderingen, at en del aktuelle forsøg på at minimere madspild ofte resulterer i, at madspild i stedet flyttes til et andet led i forsyningskæden.

Derfor er det meningen, at projektet skal operere på tværs af forskellige led i den offentlige forsyningskæde.

Projektpartnerne vil undersøge, hvordan de menneskelige, materielle, systemiske og organisatoriske faktorer spiller sammen i kommunale udbuds- og indkøbsprocesser, og hvordan innovative processer kan udvikles til at mindske madspild i forsyningskæden.
 

Skal udvikle anbefalinger

Børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen i Københavns Kommune forventer, at det nye projektsamarbejde med Roskilde Universitet om at reducere madspild vil styrke kommunens i forvejen stærke position i arbejdet med at sikre klimasmarte og økologiske måltider for kommunens borgere.

”Dette projekt skal være med til at sikre grundlaget for, at vi når vores mål om en 50 procents reduktion af madspildet inden 2025. En målsætning, som er vedtaget med vores Mad og Måltidsstrategi, og som er i tråd med FNs verdensmål. Med Københavns Kommunes 70.000 daglige måltider er det vigtigt, at det sker på et velunderbygget og veldokumenteret grundlag. Derfor er jeg glad for, at det er lykkedes at etablere dette samarbejde med forskergruppen på Roskilde Universitet, og at VELUX FONDEN har valgt at støtte samarbejdet. Dermed kan vi hurtigere og bedre nå vores mål om at reducere madspildet,” siger børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen.  

Offentlige indkøb er reguleret gennem et udbudsmateriale, som sætter rammerne for køkkenernes indkøbsmuligheder og grossisternes leveringsforpligtelser, men forskellige interesser og til tider manglende systematisk viden på området kan komplicere kontraktforhandlingerne mellem de forskellige led.

Derfor er det hensigten, at projektet skal være med til at skabe en gennemsigtighed i mængder og årsagssammenhænge til det afledte madspild, og det vil ske gennem fokus på det offentliges indkøb og de hverdagspraksisser, som knytter sig til kædens enkelte led.

På den baggrund vil projektet udvikle og afprøve anbefalinger og konkrete løsningsforslag til at minimere madspild, ligesom det er en målsætning at øge samarbejdet mellem relevante parter i udviklingen af udbudsmateriale.

Partnerskabet bag projektet forventer, at resultaterne både vil kunne overføres til andre kommuner og andre grossister i Danmark, da de offentlige indkøb bliver reguleret igennem lignende procedurer. Desuden vil resultaterne være relevante i EU-sammenhæng i relation til at arbejde med FNs verdensmål for bæredygtig udvikling gennem udbud.

 

Fakta:

Med 70.000 daglige bespisninger er Københavns Kommune en af de helt store offentlige indkøbere.

Grossisterne Dansk Cater A/S og Hørkram Foodservice A/S er to af landets største leverandører.