| Nyhed

Forskning viser lovende resultater for sårheling hos diabetespatienter

Forskere fra Roskilde Universitet og University of Coimbra i Portugal har sammen præsenteret forskningsresultater, der på længere sigt kan vise sig at få positiv betydning for behandling af sår hos diabetespatienter.
Sukkersygepatient. Foto Shutterstock
"Der er behov for nye og forbedrede behandlingsmuligheder til diabetiske fodsår,” siger postdoc Anja Elaine Sørensen, som er en del af et samarbejde, som har opnået lovende resultater inden for sårheling. Foto: Shutterstock.

 

Patienter med diabetes – både type 1 og 2 – har øget risiko for kroniske sår på både underben og fødder. Det skyldes en kombination af nedsat følesans og et dårligt karomløb, der betyder, at deres sår heler dårligere.

Lige nu er behandlingsmulighederne begrænsede, for det er svært både at behandle inflammation og få såret til at hele samtidig. De kroniske sår har behov for hjælp til at fuldføre helingsprocessen. Men et samarbejde mellem forskere fra Roskilde Universitet og University of Coimbra i Portugal har ført til resultater, der viser sig lovende og som på længere sigt måske vil kunne føre til, at man kan få vævet til at hele bedre selv.

Resultaterne er netop blevet præsenteret i en ny forskningsartikel om sårheling i det videnskabelige tidsskrift Scientific Reports – og to af forskerne bag er professor Louise Torp Dalgaard og postdoc Anja Elaine Sørensen fra Roskilde Universitet, hvor Anja Elaine Sørensens postdoc-forløb er finansieret af Danish Diabetes Academy.

”Vi er meget optimistiske omkring vores fund og håber, at det kan komme diabetespatienter til gavn. Der er behov for nye og forbedrede behandlingsmuligheder til diabetiske fodsår,” siger Anja Elaine Sørensen.

Anja Elaine Sørensen og hendes forskningsgruppe har undersøgt mus med diabetes, og de har fundet ud af, at hudens indhold af små RNA-molekyler er markant ændret ved diabetes hos de undersøgte mus. RNA er en forkortelse for ribonukleinsyre og er små molekyler, der har forskellige funktioner i cellerne hos dyr, planter og nogle virustyper.

Forskerne har fundet ud af, at man ved at nedsætte aktiviteten af det såkaldte mikroRNA-155-molekyle kan fremme sårhelingen hos musene markant. Det giver både en hurtigere heling og mindre inflammation.

I første omgang har forskerne påvist en effekt på diabetiske mus, og håbet er, at man kan opnå en lignende positiv effekt på mennesker. Det er noget af det, der skal undersøges i fremtiden.

”I vores forskning har vi foreløbigt vist, at hæmning af blot ét mikroRNA har en meget positiv effekt på sårheling hos diabetiske mus. Vores næste skridt er at undersøge, om sårhelingen kan forbedres yderligere ved at hæmme flere forskellige mikroRNA på samme tid,” fortæller Louise Torp Dalgaard.

Udover University of Coimbra har forskere fra Syddansk Universitet også bidraget til studiet.

 

For mere info

Læs interview med postdoc Anja Elaine Sørensen og professor Louise Torp Dalgaard på Danish Diabetes Academys hjemmeside (på engelsk).