| Nyhed

Forskere styrker samarbejde mellem virksomhed og lokale fødevareproducenter

Professor Niels Heine Kristensen og forskningsassistent Winnie Otema Nketia fra Roskilde Universitet har bidraget til at videreudvikle den regionale virksomhed Råhandel. Projektet er blevet støttet med midler fra Region Sjælland.
Tomater
Forskere fra RUC har bidraget til at videreudvikle en platform til mødet mellem restauratører og detailhandel og små lokale fødevareproducenter. Foto: Colourbox

 

Med støtte fra Region Sjælland blev der indgået et vidensamarbejde mellem professor Niels Heine Kristensen og virksomheden Råhandel fra Roskilde. Råhandel skaber et bindeled og en platform, hvor restauratører og detailhandel kan handle direkte hos små fødevareproducenter af håndværksprægede og bæredygtige fødevarer som et alternativ til store industrifokuserede fødevaresystemer.

Via Råhandels digitale platform steg efterspørgslen efter produkter fra små producenter, men det medførte udfordringer for fødevareproducenterne at møde de leveringsbetingelser, som fulgte med.

Vidensamarbejdet mellem forskere og virksomhed har ført til beskrivelser af virksomhedsarketyper blandt mikro- og små fødevarevirksomheder, som kunne hjælpe til at kategorisere kompetencerne hos producenterne, så det blev mere klart, hvilke indsatser der skulle til for at imødekomme leveringsbetingelserne for de lokalt producerede fødevarer.

Det overordnede forskningsspørgsmål var at afdække, hvordan der kan skabes bedre vilkår for lokale og innovative fødevareproducenter, og hvilken viden og kompetencer Råhandels digitale markedsplads skulle stille til rådighed i den forbindelse. I forløbet blev der kortlagt en række udviklingsmuligheder, som kunne styrke samarbejdet mellem lokale fødevareproducenter og Råhandel.

”Interessen for lokale og kvalitetsorienterede fødevarer er stærkt stigende i disse år. Vi ser i særdelshed efterspørgslen efter økologiske og bæredygtige varer og services vokse – både i detailhandlen og i den gastronomiske sektor. Desuden har mange offentlige kantiner og madordninger målsætninger om ikke blot økologisk autoriserede fødevarer, men også om at føre lokalt producerede fødevarer. Her kan initiativer, som dem Råhandel står for, åbne nye samarbejder mellem bonde og kunde,” siger Niels Heine Kristensen.

Fem forskellige arketyper

Projektets resultat har været, at der er blevet skabt et bedre overblik over de udfordringer, som producenterne, der benytter Råhandels digitale platform, står med.

I processen er det blevet kortlagt, at de lokale producenter kan inddeles i fem arketyper af virksomheder, som blandt andet handler om, hvor etableret den enkelte virksomhed er. Det strækker sig fra virksomheder, som endnu er på idéplan og er i gang med at udvikle et koncept, til semi-etablerede fødevareproducenter, som arbejder med at fastholde kunder, konsolidere sig og afsøger nye afsætningskanaler.

”Samarbejdet med RUC har bl.a. betydet en opdeling af de små fødevareproducenter i typer og stadier for at tydeliggøre deres forskellighed mht. muligheder, udvikling, skalering, begrænsninger og afsætning. Dermed øges deres chancer for, at deres tilstedeværelse på platformen også bliver en succes,” siger stifter og partner Christian Coff fra Råhandel.

De små fødevareproducenter har under 50 ansatte, og i perioden for vidensamarbejdet var der over 90 producenter, som samlet havde mere end forskellige 400 varer på Råhandels digitale platform.

Interesserede forskere, som ønsker at starte lignende samarbejder, og som gerne vil høre om støttemuligheder, kan kontakte RUC Eksterne Samarbejder på samarbejde@ruc.dk