| Forskningsnyt

Forskere sætter fokus på citizen science i ny bog

I en ny bog sætter forskere fra RUC fokus på borgerdrevet forskning i forbindelse med plastikforurening.
Skrald på stand

 

10 mio. ton plast flyder rundt i verdenshavene. Men det står også skidt til i mange søer og vandløb, og den problematik er udgangspunktet for den nye bog ’Freshwater Microplastics – Emerging Enviromental Contaminants’, som en række forskere har bidraget til.   

I bogen analyserer forskerne problemet med den øgede plastikforurening i ferskvand som eksempelvis søer og vandløb og plastikforeningens konsekvenser for miljøet.

Tre forskere fra RUC har bidraget til bogen: Lektor Thomas Budde Christensen, Institut for Mennesker og Teknologi, og lektor Kristian Syberg og lektor Farhan R. Khan, Institut for Naturvidenskab og Miljø. 

De tre forskere har tilsammen bidraget til to kapitler.

Kristian Syberg og Farhan R. Khan har – sammen med Bahati Sosthenes Mayoma og Fares John Biginagwa – skrevet kapitlet ’Microplastics in Inland African Waters: Presence, Sources, and Fate’, som udforsker et temmelig uudforsket område, nemlig plastikforurening i Afrikas store søer og floder.

Khan og Syberg har desuden arbejdet sammen med Thomas Budde Christensen – og lektor Steffen Foss Hansen fra Danmarks Tekniske Universitet – om kapitlet ’Risk Perception of Plastic Pollution: Importance of Stakeholder Involvement and Citizen Science’, hvor de undersøger fænomenet borgerdrevet og -inddragende forskning i relation til plastikforurening.

”Plastikforurening er et område, der kræver handling på mange niveauer, herunder det individuelle. Vi har på RUC en årelang tradition for borgerinddragelse, der danner udgangspunkt for vores arbejde med citizen science og plastikforurening. Et vigtigt element i denne tilgang er, at hvis folk har viden og indsigt til selv at tage styring, virker det som en stor motivation. Denne form for borgerinddragelse er vigtig i forhold til at mindske plastikforurening i Danmark, og ikke mindst i de områder, hvor forureningen er størst, og hvor befolkningen typisk har færre ressourcer – såsom i visse afrikanske lande,” siger lektor Kristian Syberg.

Bogen, der udkom for tre måneder siden, er allerede blevet downloadet 60.000 gange. Bogen, som er redigeret af Martin Wagner og Scott Lambert, er en udgave i bogserien ’The Handbook of Enviromental Chemistry’, som er blevet udgivet siden 1980.
 

Mere information:

For yderligere information kontakt Kristian Syberg, tlf. 46 74 37 76, ksyberg@ruc.dk