| Nyhed

Forskere: Ryd op i verdens lossepladser, før plastaffaldet ender i havet

Rapport rangerer, hvordan man bør prioritere indsatsen imod forskellige typer af plastikforurening. Forskerne foreslår oprydning tæt på forureningskilden som førsteprioritet.
Kristian Syberg
Lektor Kristian Syberg er en af forskerne bag rapport om plastikforurening. Foto: Camilla Hey/Roskilde Universitet


De senere år har plastikforurening i havet fyldt meget i omtalen af verdenens miljøproblemer. Men selvom det er et stort problem med det plast, der allerede flyder rundt i verdenshavene, peger lektor Kristian Syberg fra Institut for Naturvidenskab og Miljø på Roskilde Universitet på et andet indsatsområde, som bør prioriteres højere.

”Det har været vigtigt for os at prioritere de forskellige forureningstyper, da fokus ellers hurtigt kommer over på den type forurening, der f.eks. findes midt ude på Stillehavet. Selvom denne forurening er skadelig for miljøet, er den meget svær at oprense, og derfor er det vigtigt at forhindre, at plast ender derude. Derfor er håndtering på land – inden det ender i havet - vigtigere at fokusere på,” siger Kristian Syberg. 

Kristian Syberg er en af hovedforfatterne bag rapporten, som han har udarbejdet for Miljøministeriet sammen med en række andre forskere. Rapporten giver overblik over de forskellige typer af plastikforureninger, og i hvilken rækkefølge vi bør håndtere forureningen: 

1. Officielle og kontrollerede lossepladser
2. Ukontrollerede affaldssteder
3. Terrestrisk plastforurening og plastforurening nær kysten
4. Ubefolkede uberørte områder
5. Plastforurening i det åbne hav

Rangordenen betyder ikke, at de nederste punkter ikke er vigtige indsatsområder. Men forskernes vurdering er, at det vil have størst effekt at sætte ind over for f.eks. officielle og uofficielle lossepladser, som er spredt forurening på landjorden. 

Uofficielle lossepladser findes mange steder, og på en ø som Zanzibar i Tanzania er der mere end 40 uofficielle lossepladser alene, påpeger Kristian Syberg. 

”Vores anbefaling er, at det er vigtigst at rydde op så tæt på kilden som muligt, og før det ender ude i miljøet. Hvorimod det bør have den laveste prioritet at sejle ud i Stillehavet og rydde op der. Grunden til denne anbefaling er, at det med den nuværende teknologi er rigtig svært at rydde op midt ude på havet. Og i visse tilfælde kan det også godt skade miljøet,” siger Kristian Syberg og fortsætter:

”Det vigtigste er, at vi stopper forureningen. Men der er også et behov for, at der kom noget viden på det her område, og det er baggrunden for rapporten,” siger Kristian Syberg.

Lektor Kristian Syberg er medlem af Scientists’ Coalition for an Effective Plastic Treaty, der er en organisering af mere end 300 forskere fra hele verden, der arbejder for, at en ny FN-traktat om plastikforurening bliver baseret på videnskab.
 

Fakta om rapporten:

Rapportens navn: Possible Approaches to Addressing Existing Plastic Pollution in an International Treaty

Miljøministeriet har fået udarbejdet rapporten i forbindelse med forhandlinger om en ny FN-aftale om plastikforurening.

Rapporten er blevet til ved at undersøge allerede eksisterende litteratur på området, analysere de forskellige aktørers holdninger til, hvordan eksisterende forurening bør håndteres, og foretage en analyse af fordele og ulemper ved forskellige politiske tilgange til problemstillingen. På baggrund af de analyser har forskerne efterfølgende rangordnet indsatsområderne. 

Forfatterne bag rapporten er:
•    Steffen Foss Hansen, DTU
•    Idun Rognerud, Norwegian Institute for Water Research 
•    Katerina Mitkidis, Aarhus Universitet 
•    Kristian Syberg, Roskilde Universitet

Kilde: Læs rapporten på Miljøministeriets hjemmeside