| Nyhed

Forskere fra RUC sætter fokus på teknologi i udviklingslandene på Techfestival

Vil nye teknologier styrke de fattiges muligheder - eller vil den styrke eksisterende uligheder? Hvilken indflydelse har teknologien i udviklingslandene – og hvilke faldgruber er der ved at indføre teknologi? Det er nogle af hovedspørgsmålene til et stort event, som RUC er med til at afholde i forbindelse med Techfestival i København.
Lektor Tobias Hagmann
Lektor Tobias Hagmann er medarrangør af eventet 'Tech in Aid Summit' til Techfestivalen i København. Foto: Uffe Weng

 

Som en del af Techfestival i København er RUC med til at afholde eventet ’Tech in Aid Summit’ den 8. september i DGI-Byen, hvor folk fra teknologi-, udviklings- og forskningsverdenen samles for at gøre status over de teknologiske innovationer, der finder sted i udviklingslandene.

”Det er et meget vigtigt event, fordi universiteterne skal være med på, hvad der sker i teknologiverdenen. Omvendt er det også vigtigt, at forskerne er til stede, så vi kan bidrage med vores viden,” siger lektor Tobias Hagmann fra Institut for Samfund & Erhverv på Roskilde Universitet.

NGO’er og internationale organisationer er i gang med at eksperimentere med humanitære teknologier, og derfor er der brug for nye regler og principper på området, påpeger forskeren.

Der er mange eksempler på, at udvikling af teknologi i u-landene – trods gode intentioner – slår fejl og får negative konsekvenser. Forskeren peger desuden på, at positive forandringer, som er baseret på ny teknologi – kun opstår, hvis teknologien giver mening for dem, der skal bruge den – og ikke kun for dem, der har udviklet teknologien.

”Teknologiske løsninger, der ikke tager den lokale kontekst og de lokale brugere seriøst, vil slå fejl. Det kan man være helt sikker på,”siger Tobias Hagmann og fortsætter:

”Men forskerne skal ikke blot være kritiske over for teknologi-entusiasmen i den internationale udviklingsverden. Vi skal også være i dialog med start-ups og praktikere fra teknologiverdenen,” slutter han.