| Nyhed

Forskere fra RUC sætter fokus på social bæredygtighed i ny bog

I den nye bog 'Social bæredygtighed - begreb, felt, kritik' ser en række forskere på, hvorfor den sociale dimension af bæredygtighed er vigtig for vores liv og fremtid.
Forside af bogen: ’Social bæredygtighed – begreb, felt, kritik'
I bogen konkluderer forskerne, at social bæredygtighed har tendens til at stå i skyggen af økonomisk bæredygtighed. Bogens forside er lavet af kunstner Emilie Kiilerich.

En gruppe forskere fra Roskilde Universitet har netop udgivet bogen ’Social bæredygtighed – begreb, felt, kritik’, som er et tværfagligt bidrag til bedre at kunne forstå ideen om social bæredygtighed. I bogen diskuterer forfatterne begrebet og dets muligheder og begrænsninger.  

Social bæredygtighed er ifølge forskerne bag bogen bl.a. ”lige vilkår og fair fordeling af ressourcer, solidaritet, medmenneskelighed og respekt for levesteder.”  

Lektor Katia Dupret, der er en af bogens redaktører, definerer begrebet ’social bæredygtighed’ således.   

”Social bæredygtighed er, at et lands ressourcer fordeles retfærdigt, og at vi er solidariske over for de mennesker, som ikke har de samme ressourcer som os selv. Det er en generel etisk forpligtelse til at anerkende vores medmennesker som ligeværdige og frie. Konkrete handlinger, der understøtter social bæredygtighed, er fx, når man gennem teknologiske hjælpemidler samler sig om at beslutte og skabe ting i fællesskab på tværs af landegrænser.”

I bogen konkluderer forskerne, at social bæredygtighed har tendens til at stå i skyggen af økonomisk bæredygtighed.

”Hvis man stræber efter et samfund med lighed, er det vigtigt at understøtte solidaritet og social bæredygtighed igennem socialøkonomiske virksomheder, hvor forskellige aktører får mulighed for at deltage og få medindflydelse på organisationers udvikling og drift, hvilket medvirker til at forebygge ulighed og fremme sammenhængskraften i samfundet,” siger lektor Luise Li Langergaard, der også er en af bogens redaktører.

Forfatterne er Katia Dupret, Luise Li Langergaard, Jo Krøjer, Susanne Ekman, Peter Hagedorn-Rasmussen, Christine Revsbech Jensen, Jonas Egmose, Linda Lundgaard Andersen og Lars Hulgård. De er alle tilknyttet Forskningsgruppen Organisering, Etik og Bæredygtighed/OrgESS på Roskilde Universitet.

Mere information:

For yderligere information kontakt lektor Katia Dupret, katia@ruc.dk, tlf. 46 74 36 66