| Forskningsnyt

Forskere bag ny bog: De nordiske velfærdsstater er på vej ind i en omsorgskrise

Forskere fra Roskilde Universitet har udgivet bogen 'A care crisis in the nordic welfare states?’
hospital
Lektor i arbejdsmarked og køn Lise Lotte Hansen, professor i velfærd Hanne Marlene Dahl og lektor i globale studier Laura Horn er redaktørerne bag en ny bog om omsorgsområdet i de nordiske lande.


Vi kan som mennesker ikke leve uden at give eller modtage omsorg, og derfor er det så vigtigt at beskæftige sig - også forskningsmæssigt - med vores velfærdssystemer og de mennesker, der arbejder inden for omsorgsområdet. Det er udgangspunktet for en ny bog af en række nordiske samfundsforskere.

De centrale pointer fra bogens analyser er, at de nordiske velfærdssamfund er udfordret på omsorgsområdet. Som bogens titel ”A care crisis in the nordic welfare states?’ antyder, konkluderer forskerne samstemmigt, at der er en krise under opsejling på omsorgsområdet i velfærdsstaterne i Danmark, Finland, Norge og Sverige.

Bogen, som er bygget op af en række enkeltstående bidrag fra de forskellige forskere, giver bl.a. et nyt perspektiv på sygeplejerskestrejken og problemerne på fødegangene.

En af redaktørerne bag bogen lektor i arbejdsmarked og køn Lise Lotte Hansen siger:

”Coronasituationen har synliggjort bl.a. sygeplejersker og lægers indsats. Men det har ikke ændret, at på et strukturelt niveau er omsorg usynligt som nødvendigt for samfundet, og det har gjort det muligt at presse dette stadig hårdere. Konkret viser det sig bl.a. som meget højt arbejdstempo og alt for mange arbejdsopgaver, manglende tid til børnene i daginstitutioner, tæt på omsorgssvigt på hospitaler, fysisk og mental nedslidning af omsorgsarbejdere, pres på omsorg i familierne særligt i moderskabet. Det resulterer i en ond cirkel med personalemangel.”

Bidragsyderne til bogen er alle medlemmer af ’Nordic Care Crisis Network’  finansieret af Nordisk Ministerråd.

Bogen er redigeret af lektor i arbejdsmarked og køn Lise Lotte Hansen, professor i velfærd Hanne Marlene Dahl og lektor i globale studier Laura Horn – alle ansat på Roskilde Universitet.

Bogen er udkommet på det anerkendte forlag Bristol University Press.

Udgivelsen af bogen blev markeret ved en reception på Roskilde Universitet d. 3/12.

Mere information:

For yderligere information kontakt lektor Lise Lotte Hansen, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, e-mail: liselh@ruc.dk, tlf.: 4674 2133