| Tæt på videnskaben

Forsker får 57.000 forskningsassistenter

Børn og unge over hele landet hjælper Roskilde Universitets Kristian Syberg med at kortlægge plastikforurening i Danmark. Det giver et unikt datasæt, der kan gøre os klogere på en af klodens største miljøudfordringer.
Kristian Syberg.


Plastik i havene omkring os er sammen med globale klimaforandringer den vel nok varmeste miljøpolitiske kartoffel i disse år. Store mængder plastik hober sig op i vandet og aflejrer sig i nærmest alle dele af økosystemet, hvor det gør skade på måder, vi formentlig slet ikke kender det fulde omfang af endnu.
For at kende mere til omfanget af plastikforureningen iværksatte det nationale naturfagscenter Astra sammen med MarinePlastic Masseeksperimentet, hvor danske skolebørn over hele landet i oktober gik sammen om at indsamle og identificere plastikaffald ved danske kyster - et arbejde, det ellers ville være umuligt at udføre på samme skala.

Den videnskabelige spydspids for projektet hedder Kristian Syberg. Han er lektor i miljørisiko ved Institut for Naturvidenskab og Miljø på RUC og talsmand for MarinePlastic; et tværfagligt center, som forsker i plastikforurening i verdenshavene og som tæller forskere fra bl.a. RUC, DTU, Nationalmuseet og Aalborg Universitet.
 

Unik data

I fysiklokalet på Store Magleby Skole i Dragør er børnene fra 7.a tilbage i oktober i fuld gang med at analysere det plastik, de kort forinden har samlet få hundrede meter væk. De er tydeligt overraskede over, hvor meget de har fundet, og arbejder koncentreret med at finde ud af, hvilke typer plastik de har fået med hjem.

Det er et helt unikt datasæt, vi får ud af det her, der findes faktisk ikke et tilsvarende i verden, hvor man på den måde får kortlagt forureningen i et helt land

»Jeg vil i hvert fald sige, at jeg bliver mere opmærksom på at passe på naturen, når jeg er med til det her og ser, hvad plastik gør ude i naturen,« siger Noah fra klassen, mens han pukler med at artsbestemme et stykke plastik fra sin indsamling. Han er blot en af de mange tusinde børn, der bruger timer på at samle og analysere plastik i den danske natur. Herfra er det Kristian Sybergs opgave at analysere det kolossale datasæt, der kommer ud af arbejdet - noget, han glæder sig meget til:

»Det er et helt unikt datasæt, vi får ud af det her, der findes faktisk ikke et tilsvarende i verden, hvor man på den måde får kortlagt forureningen i et helt land,« forklarer Kristian Syberg. »For mig som forsker er det enormt spændende at have sådan et datasæt, og det kan hjælpe os til at skabe viden, der kan understøtte samfundsmæssige processer og skabe handling i samfundet på et oplyst grundlag.«

Elever fra Store Magleby Skole i Dragør indsamler plastik
Elever fra Store Magleby Skole i Dragør indsamler plastic som en del af Masseeksperiementet. Foto: Camilla Hey.

Mere om forskeren

Kristian Syberg er lektor i miljørisiko ved Institut for Naturvidenskab og Miljø på Roskilde Universitet. Han har tidligere forsket i kemisk forurening, men har siden 2014 koncentreret sig om plastikforurening, efter at han indledte et samarbejde med ngo’en Plastic Change, som han også har rejst med for at kortlægge og indsamle plastikforurening i verdenshavene. Han har modtaget både National Energy Globe Award og RUC's Forskningsformidlingspris i 2018.