| Forskningsnyt

Færre bruger sociale medier til nyheder

Danskernes brug af samtlige nyhedsmedietyper i 2018 er markant faldende. Det største fald er i brugen af sociale medier, viser den danske del af den årlige, internationale undersøgelse ’Reuters Digital News Report’.
Interview Journalistik Stock photo
Ifølge undersøgelsen er Danmark et af de lande, hvor respondenterne er mindst bekymrede over fake news på internettet. Foto: Colourbox

 

Danskerne bruger de sociale medier i mindre grad til at finde nyheder, end de gjorde sidste år. I 2017 svarede 56 procent af de adspurgte i den danske del af den internationale rapport ’Reuters Digital News Report’, at de havde fundet nyheder via de sociale medier inden for den seneste uge, og i år er tallet faldet til 46 procent.

Faldet i brug af nyheder er dog at finde på alle platforme; tv-nyheder, radionyheder, public-serviceinstitutionernes netnyheder, trykte aviser og netaviserne, viser den årlige ’Reuters Digital News Report’, der udkommer i dag. I Danmark er det Roskilde Universitet, der siden 2012 har stået for den danske del af undersøgelsen, der udkommer som specialrapporten ’Danskernes brug af nyhedsmedier – 2018’.

”Det samlede fald i brugen af nyhedsmedier betyder ikke nødvendigvis, at danskerne bruger mindre tid på nyheder. Det kan derimod betyde, at de koncentrerer deres nyhedsbrug på færre nyhedsmedietyper. Det samlede resultat er, at magtbalancen med hensyn til brug er næsten uændret mellem alle nyhedsmedietyper, og at det stadig er TV-nyheder, der udgør danskernes mest benyttede nyhedskilde. Skulle man tro, at faldet i brugen af de traditionelle nyhedsmedier, kunne modsvares af en fremgang for brugen af nyhedsmedier, der er ’født online’, indfries denne forventning ikke, snarere tværtimod: Brugen af ’fødte onlinenyhedsmedier’ har udvist faldende tendens siden 2016, ” siger Kim Schrøder, professor ved Roskilde Universitet.

Sammen med professor (mso) Mark Blach-Ørsten og studielektor Mads Kæmsgaard Eberholst står Kim Schrøder for den danske del af den årlige, internationale undersøgelse, som er gennemført samtidig i 37 lande. Den danske stikprøve er gennemført via et online spørgeskema og er baseret på 2.025 svar.
 

I Danmark er ’fake news’ ofte dårlig journalistik

Et andet fokus i årets rapport er begrebet ’fake news’, og ifølge undersøgelsen er Danmark et af de lande, hvor respondenterne er mindst bekymrede over 'fake news' på internettet. ’Fake news’ kan dække over mange ting, og begrebet brydes i årets rapport ned til en række delelementer:

1) opdigtede historier med kommercielt eller politisk sigte
2) dårlig journalistik
3) historier, hvor fakta bliver til spin for at opnå en bestemt agenda

Danskernes svar viser, at de især bekymrer sig om ’fake news’, hvor historier er opdigtet med et kommercielt eller politisk sigte, men at de i deres eget nyhedsforbrug inden for den seneste uge mest er stødt på ’fake news’ i form af dårlig journalistik.

”Når danskerne i langt lavere grad end i andre lande ikke bekymrer sig om ’fake news’, kan det være fordi, danskere generelt set ligger i den høje ende, når det drejer sig om tillid til nyhedsmedier. For eksempel er 62 % enige i udsagnet, at man kan have tillid til de nyhedsmedier, man anvender til dagligt, mens 56 % er enige i udsagnet, at man generelt kan have tillid til nyheder.  Det kan også være derfor, at når danskerne så svarer på, hvilken type ’fake news’ de møder i deres eget medieforbrug, så svarer de fleste ’dårlig journalistik’. Af samme årsag svarer danskerne også, at det i høj grad er nyhedsmedierne, der har ansvaret for at bekæmpe ’fake news’,” siger Mark Blach-Ørsten, professor (mso) ved Roskilde Universitet.
 

Yderligere information

Læs hele rapporten ‘Danskernes brug af nyhedsmedier 2018’

Se professor Kim Schrøders forskningsprofil

Se professor (mso) Mark Blach-Ørstens forskningsprofil

Se studielektor Mads Kæmsgaard Eberholsts forskningsprofil