| Tæt på videnskaben

Facebook-kommentarer udfordrer Christiansborg

Kommentarer og interaktion på sociale medier er uvurderlige data, som politikere kan bruge til at kigge ned i folkedybet og se, hvad vælgerne mener. Men de er faktisk ikke så lette at gennemskue, som man skulle tro. Forsker fra Roskilde Universitet forsøger at finde hoved og hale i det.
smiley
Politikernes fokus på at kommunikere på sociale medier handler ikke kun om at få budskaber ud til vælgerne på traditionel envejsform. Foto: Unsplash.com

 

Politikere bruger i stigende grad sociale medier som platform for deres politik. Det er her, man tester sine ideer af, og her, man for alvor kan være folkelig og i øjenhøjde med sine vælgere. Det ses ikke mindst under valgkampe, hvor politikerne er særligt aktive.

Men politikernes fokus på at kommunikere på sociale medier handler ikke kun om at få budskaber ud til vælgerne på traditionel envejsform - den ægte gevinst ligger i de kommentarer, brugerne leverer tilbage, og her er billedet straks sværere at afkode. Brugerne fungerer nemlig som en løbende fokusgruppe for politikerne - problemet er blot, at politikerne og deres social media managers stadig har svært ved helt nøjagtigt at finde ud af, hvordan de skal forholde sig til kommentarsporet.

Det forklarer Sander Schwartz, adjunkt på Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab på RUC.
 

Ustruktureret data

Sander Schwartz er en af de få heldige personer, der med fuldstændig ro i sjælen kan sidde på Facebook, selvom chefen spankulerer forbi kontorets glasvæg. Som forsker i sociale medier og politisk kommunikation har han gjort det til sit forskningsområde at forsøge at afkode, hvad det egentlig er, der sker, når politikerne tyr til Facebook og Twitter i deres kamp om vælgernes gunst.

Alle partier har opskaleret på de sociale medier, og det tror jeg, at de vil blive ved med, så længe borgerne er til stede

Og det er faktisk ikke så enkelt endda:

»Partierne bruger meget tid på at monitorere de forskellige tal og metrikker, som de får fra sociale medier, men det er mere kompliceret og tidskrævende at håndtere de store mængder af ustruktureret data i form af kommentarer, som de modtager på sociale medier under en valgkamp. Der er meget delte meninger imellem partierne om, hvordan disse kommentarer skal bruges, hvordan man skal svare folk, og om disse debatter i sidste ende repræsenterer en bredere holdning i samfundet,« forklarer Sander Schwartz.
 

Strategi eller deltagelse

Han har interviewet social media managers fra alle de partier, der er repræsenteret på Christiansborg om, hvordan de bruger de sociale medier, og navnlig hvordan de bruger interaktionen med borgerne, altså kommentarer og interaktioner, til det videre politiske arbejde. Og selvom sociale medier er et område, som er genstand for enorm interesse, og der findes et væld af uddannelser og konsulenter, der kan hjælpe netop politikernes social media managers med at afkode og navigere i de enorme datamængder, der stilles til rådighed for dem under hvert enkelt opslag, så er det billede, der tegner sig af deres strategier og arbejdsmåder, faktisk temmelig sløret:

»Der er alle mulige forhindringer i det, for i den perfekte verden ville internettet og sociale medier udfordre de klassiske magtcentre og gøre samfundet mere demokratisk, men vi ser bare så mange udfordringer: f.eks. er der usikkerhed om, hvorvidt kommentarerne er et udtryk for den brede befolknings holdning, eller om det bare er nogle trolde, eller partisoldater, der skriver. Partierne står også i en konflikt mellem at ville fremstå demokratiske og deltagende på den ene side, og samtidig gennemføre en fokuseret kampagnestrategi, særligt under valgkampen, hvor meget lidt egentlig er til diskussion på Facebook i forhold til den politiske linje,« siger Sander Schwartz, som i sin forskning oplevede, at alle er enige om, at Facebook er helt central i en valgkampagne for at nå vælgerne – men det direkte forhold til borgerne skaber også en masse nye udfordringer.

 

Tre sites, som Sander Schwartz følger

theconversation.com
Masser af gode artikler med afsæt i den videnskabelige verden.

newsroom.fb.com
Stedet hvor Facebook præsenterer nye opdateringer og diskuterer sine egne udfordringer.

helt.digital
Siden er norsk, men særligt nyhedsbrevet giver et omfattende overblik over nyheder, rapporter og undersøgeler med relevans for sociale medier.