| Nyhed

EU-bevilling skal styrke forskning i effektiv diagnosticering af flåtbårne sygdomme

Roskilde Universitet modtager 2,1 mio. kr. til forskning i flåter og effektiv diagnosticering af flåtbårne sygdomme. Bevillingen er del af forskningsprojektet NorthTick, der samler aktører omkring Nordsøen til fælles indsats mod flåtinfektioner.
Flåt - Colourbox
I et større internationalt projekt skal Roskilde Universitet og Rigshospitalet bl.a. arbejde sammen om at evaluere de eksisterende diagnostiske metoder i forbindelse med sygdomme overført fra flåter. Foto: Colourbox


Sommer, varme og regn giver optimale livsbetingelser for flåter og øger risikoen for smitte med borrelia og andre flåtoverførte infektioner.  

Antallet af mennesker og dyr ramt af flåtbårne sygdomme er steget betragteligt i de seneste årtier. Grunden til stigningen i flåtinfektioner er ikke entydig, men årsagerne skal bl.a. findes i klimaforandringer, øget urbanisering og andre menneskeskabte påvirkninger af økosystemet. Disse ændringer i klima og biodiversitet understreger behovet for at kortlægge flåter i naturen og de risici, som flåtbårne sygdomme udgør for dyr og menneskers sundhed.
 

Tværfagligt samarbejde på tværs af Nordsøen

Roskilde Universitet bliver en del af forskningsprojektet NorthTick og modtager 2,1 mio. kr. til sin del af projektet. I NorthTick skal projektets 11 parter på tværs af Nordsø-regionen forske i, hvordan sundhedssystemet bedst forebygger, diagnosticerer, behandler og informerer om sygdomme, der skyldes infektioner, der kan overføres ved flåtbid. Udover RUC er Danmark også repræsenteret ved Rigshospitalet.

”Mange mennesker bliver bidt af flåter, men ikke alle bliver smittet med de bakterier, som flåten bærer. Derfor er det vigtigt at have gode diagnostiske metoder, der kan identificere smittede personer med behov for behandling. Vi vil i vores forskning på RUC sammenligne de eksisterende metoder og være med til udvikle nye og forbedrede metoder. Samarbejdet med Rigshospitalet og andre europæiske forskningsinstitutioner giver os mulighed for at udnytte hinandens ekspertise optimalt, så vi kan arbejde hen imod fælleseuropæiske retningslinjer inden for diagnostik og behandling af flåtbårne infektioner,” fortæller professor (mso) Karen Krogfelt.

I det tværfaglige projekt vil universiteter, hospitaler og folkesundhedsinstitutioner arbejde sammen for at forstå, hvordan flåtoverførte infektioner spreder sig i Europa, og hvordan infektionerne bedst kan diagnosticeres og behandles. For selv om viden om forebyggelse, diagnosticering og behandling af flåtbårne sygdomme er øget, har det vist sig at være en udfordring at få den nyeste viden hele vejen ud til behandlere i sundhedsvæsenet og til befolkningen i almindelighed.
 

Tæt samarbejde mellem RUC og Rigshospitalet

Roskilde Universitet vil i tæt samarbejde med Infektionsmedicinsk Klinik på Rigshospitalet være med til at evaluere de eksisterende diagnostiske metoder og sammen med projektets øvrige parter udarbejde anbefalinger til diagnostik, forebyggelse og behandling af flåtoverførte infektioner.

I de seneste år er der konstateret flere flåtbårne mikroorganismer end de hidtil kendte Borrelia og TBE-virus. Forskere fra RUC og Rigshospitalet vil derfor søge at spore udbredelsen af disse sygdomme ved at undersøge, hvilke mikroorganismer der findes i flåter indsamlet i Denmark. Det skal danne grundlag for en undersøgelse af, hvor mange mennesker der er blevet syge.


Flåtbårne infektioner

Flåtbårne infektioner kan forårsage ganske alvorlige sygdomme som fx neuroborreliose og Tick Borne Encephalitis (TBE). Neuroborreliose kan føre til neurologiske symptomer som ansigtslammelse, meningitis og hukommelsestab, hvis infektionen ikke behandles. TBE kan give lammelse og skader på centralnervesystemet og er i 1-2% af smittetilfældene dødelig.


Om Northtick

NorthTick er et forskningssamarbejde mellem i alt 11 universiteter, hospitaler og forskningsinstitutioner i 7 lande i Nordsø-regionen. Projektet indledes i september 2019 og løber i tre og et halvt år. Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (InterReg) støtter NorthTick med i alt 21,2 mio. kr. Alle institutioner støtter projektet med deres ekspertise og medfinansiering.

Følgende parter indgår i samarbejdet:
- Roskilde Universitet, Danmark
- Region Jönköpings Län, Sverige
- Universiteit Antwerpen, Belgien
- Rigshospitalet, Danmark
- Stiftung Tieraerztliche Hochschule Hannover, Tyskland
- Amsterdam Universitair Medische Centra, Holland
- Sørlandet sykehus, Norge
- Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sverige
- University of Aberdeen, Storbritannien
- NHS Highland, Storbritannien
- Rijks Instituut voor Volksgezondsheid en Milieu, Holland