| Nyhed

En uddannet arbejdsstyrke er afgørende for vækst på Sjælland

Uddannelsespolitik er et vigtigt tema i debatten op til kommunalvalget. For Sjællands arbejdspladser har brug for medarbejdere med mange slags kompetencer, og vi skal uddanne til fremtidens behov – også regionalt.
Hanne Leth Andersen
"Vi skal sikre os, at de nyuddannede og arbejdsmarkedet mødes og opdager, hvad de kan skabe sammen," skriver Hanne Leth Andersen i debatindlægget i Sjællandske Medier.


Dette indlæg har været bragt i Sjællandske Medier d. 11. oktober 2021. Se indlægget på sn.dk

Om få uger er der kommunalvalg, og sjællænderne skal beslutte hvilke politikere, der skal lede deres kommuner og region de næste fire år. Uanset hvem det bliver, vil erhvervsudvikling være en af de centrale opgaver for de nye lokalpolitikere. Og her kommer uddannelse af arbejdsstyrken til at spille en vigtig rolle. Både når det gælder de unge og de lidt ældre. For de rette kompetencer er en forudsætning for at skabe vækst i virksomhederne – og dermed også i regionen.

De næste ti år bliver der færre unge i Danmark – også i Region Sjælland.  Derfor skal vi være ekstra opmærksomme på at fastholde de unge på regionens uddannelsesinstitutioner – og det betyder, at vi skal være bedre til at informere om hvilke uddannelser, de unge kan få her, og hvordan vi samarbejder om at gøre det lettere at skifte spor, så man som ung ikke skal føle valget alt for tyngende og måske af den grund udsætte det.

I debatten bliver faguddannelser, erhvervsuddannelser og akademiske uddannelser nogle gange stillet op over for hinanden som et enten-eller: Hvis vi vil have flere håndværkere og folk med mellemlange og tekniske uddannelser, må vi skære ned på optaget til de akademiske uddannelser, lyder argumentet. Men det ene udelukker ikke det andet – tværtimod er de gensidigt afhængige. Vi bør se talentet og uddannelsespotentialet i alle 100 procent af en ungdomsårgang og arbejde på, at vi samlet set får langt flere af de unge med. Det handler om at se styrken i den enkelte unge og motivere flere til at arbejde for at blive dygtige – både til basale færdigheder i grundfagene, til teknik, håndværk og idræt. Det er en af vejene til at bryde den sociale arv og i langt højere grad give alle lige muligheder.

På Roskilde Universitet er vi optaget af at få alle unge med i uddannelsesløftet. Vi rækker ud til regionens unge i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne for at være med til at gøre dem nysgerrige på deres omverden og på, hvad de kan studere fx på deres lokale universitet. Forskere fra Roskilde Universitet og lærere fra STX og HTX samarbejder bl.a. om at udvikle naturvidenskabelige undervisningspakker, og flere hundrede sjællandske unge har lige i den forgange uge deltaget i online-undervisning, hvor universitetets forskere har undervist dem i laktoseallergi, mikroalger og andre naturvidenskabelige emner. I næste uge holder vi online seminar for ZBC om betydningen af at kunne fremmedsprog i relation til faglighed og job. Derudover bidrager forskningen på Roskilde Universitet fx med viden om sårbarhed og inklusion, som kan være til gavn for folkeskolen.

Højtuddannede skaber innovation og arbejdspladser

De sjællandske arbejdspladser har brug for medarbejdere med mange slags kompetencer. Både de akademiske, de praktiske, de teknologiske og de relationelle. Det er en dyb misforståelse, at vi overuddanner de unge i en tid hvor teknologien og den kunstige intelligens fylder mere og mere. Vi ved fra analyser fra bl.a. Rockwoolfondens Forskningsenhed, at højere uddannelse bidrager til vækst ude i virksomhederne og innovative løsninger i kommunerne.  Og vi ved, at det i sidste ende er med til at skabe flere arbejdspladser – også til faglærte og ufaglærte. Det gælder også på de sjællandske arbejdspladser.

Men vi skal sikre os, at de nyuddannede og arbejdsmarkedet mødes og opdager, hvad de kan skabe sammen. Derfor arbejder vi på Roskilde Universitet på, at flere studerende udarbejder projekter i samarbejde med kommuner og virksomheder, og at flere vælger praktik eller studenterjobs i regionen. De får en endnu stærkere uddannelse, og virksomhederne får uvurderlig ny viden – og potentiale.

Roskilde Universitet er Region Sjællands Universitet, og vi arbejder målrettet for at løfte uddannelsesniveauet i regionen. Og vi vil gerne arbejde endnu mere sammen med regionens kommuner, virksomheder og organisationer om at udvikle de rette løsninger.

Det er vanskeligt at forudsige, præcis hvad arbejdsmarkedet har brug for om 10 år. Men det er vigtigt, at vi forholder os til det og diskuterer det løbende. Derfor er en veluddannet og forstærket regional arbejdsstyrke et vigtigt tema i debatten her op til kommunalvalget. Der er brug for hele ungdomsgenerationen og for, at de vælger forskellige typer af uddannelser – i gensidig respekt – fordi de sammen skal bygge fremtidens stærke region.

Mere information

For yderligere information kontakt:

Rektor Hanne Leth Andersen, e-mail: ha@ruc.dk, tlf. 46 74 30 39

Pressechef Charlotte Konow, e-mail: konow@ruc.dk, tlf. 46 74 25 61