| Nyhed

Ekspertliste - Valget til Europa-Parlamentet

Har du brug for en forsker i forbindelse med dækningen af Europaparlamentsvalget? Roskilde Universitet har sammensat en ekspertliste på tværs af relevante fagområder.
Arkivfoto: Unsplash.com
Arkivfoto: unsplash.com


Forskerne på Roskilde Universitets ekspertliste kan udtale sig om spørgsmål relateret til Europa-Parlamentsvalget, demokrati, valgets store temaer, valgdækningen osv. Se emneord for de enkelte forskere herunder, og vær opmærksom på, at listen ikke er udtømmende, og at den bliver opdateret løbende. 
 

Politik og demokrati


Eva Sørensen, professor i offentlig administration og demokrati 

 • Tidens politiske temaer
 • EU's rolle i dansk politik
 • Demokrati og EU

E-mail: eva@ruc.dk

Tlf.: 4674 2486. Mobil: 2242 0225


Kennet Lynggaard, lektor i europæisk politik og forvaltning 

 • Europæisk integration
 • Institutionelle forhold 
 • Europæisk identitet

E-mail: kennetl@ruc.dk

Tlf.: 4674 2859. Mobil: 2513 9636


Bent Greve, professor i samfundsvidenskab

 • Europæisk social- og arbejdsmarkedspolitik (herunder fri bevægelighed)
 • European Recovery Fund
 • Indre marked

E-mail: bgr@ruc.dk

Tlf.: 4674 2585. Mobil: 2295 8814

 

Jacob Torfing, professor i politik og institutioner

 • Er EU demokratisk? 
 • Hvordan kan borgere få indflydelse? 
 • Hvorfor er det vigtigt at stemme?

E-mail: jtor@ruc.dk

Tlf.: 4674 2185. Mobil: 2282 9238

 

Tine Rostgaard, professor i socialt arbejde og velfærdspolitik 

 • Velfærdsstater
 • Ældrepleje
 • Dagpasning og forældreorlov

E-mail: tiro@ruc.dk

Tlf. 4674 2391. Mobil: 4274 3445

 

Miljø og klima

Henriette Selck, professor i  økotoksikologi

 • Miljøgifte
 • Miljøgifte i vandmiljøet
 • Regulering af miljøgifte

E-mail: selck@ruc.dk

Tlf.: 4674 2983. Mobil.: 6169 3422


Kristian Syberg, lektor i miljørisiko 

 • Plastik
 • Cirkulær økonomi
 • FN-plasttraktat

E-mail: ksyberg@ruc.dk

Tlf.: 4674 3776. Mobil: 26798212


Henrik Hauggaard-Nielsen, professor i energi og fødevaresystemer

 • Landbrug, klima og miljø
 • Landbrugere og EU's landbrugsstøtteordning(er)
 • Samfundsengagement og fødevareproduktion

E-mail: hnie@ruc.dk

Tlf.: 4674 3641. Mobil: 2133 0785


Thomas Budde Christensen, lektor i miljøinnovation  

 • Affald, ressourcer og genanvendelse
 • Klima og energi
 • Miljøpolitik i EU
 • Cirkulær økonomi

E-mail: tbc@ruc.dk

Tlf.: 4674 2673. Mobil: 2078 4379
 

Valgdækning

 

Mark Ørsten, professor i i journalistik 

 • Valgets temaer
 • EU-valg på Facebook 
 • Tidligere EP-valg
 • Mediedækning af EP-valg

E-mail: oersten@ruc.dk

Tlf.: 4674 3704. Mobil: 2670 0035

 

Pressekontakt

Fandt du ikke den ekspert, du søgte? Ring til Roskilde Universitets presseservice: ruc.dk/presse